Ταυτοποίηση Λογαριασμού

Ταυτοποίηση Λογαριασμού

Στα πλαίσια του κανονισμού περί της Καταπολέμησης Χρηματοδότησης Παράνομων Δραστηριοτήτων (ΦΕΚ 3162 / 25-11-2014), θα χρειαστεί να μας παράσχετε έγγραφα, τα οποία επαληθεύουν την ορθότητα και την ισχύ των στοιχείων του λογαριασμού σας. 

Πρόκειται για μια γρήγορη, εύκολη και απολύτως ασφαλή διαδικασία με μόνο στόχο την μεγαλύτερη ασφάλεια του λογαριασμού σας.

Για να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του λογαριασμού σας με επιτυχία θα χρειαστούμε τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Φωτογραφία Ταυτότητας (Μπρος/Πίσω) ή Διαβατηρίου.

2. Αποδεικτικό διεύθυνσης με ημερομηνία έκδοσης εντός 3 μηνών. Δεκτά γίνονται τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Ενημέρωση τραπεζικού λογαριασμού ή κάρτας, την οποία λαμβάνετε μέσω αλληλογραφίας,
  • Λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος / νερού / σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ / φυσικού αερίου,
  • Εκκαθαριστικό Εφορίας,
  • Επικυρωμένη εντός 3 μηνών υπεύθυνη δήλωση από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα σε συνδιασμό με έναν λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος / νερού / σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ / φυσικού αερίου στο όνομα του ατόμου που σας φιλοξενεί.  

Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, με ορατές και τις 4 γωνίες του εγγράφου (φωτογραφία ολόκληρου του εγγράφου). 

 

Δε γίνονται αποδεκτά έγγραφα όπως λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας, λογαριασμοί συνδρομητικής τηλεόρασης, απόδειξη πληρωμών κλπ.  

Για κατάθεση μέσω κάρτας: Φωτογραφία της κάρτας σας (2 όψεις). Θα πρέπει να διακρίνονται τουλάχιστον τα 6 πρώτα και 4 τελευταία ψηφία του αριθμού της κάρτας, καθώς και το όνομα κατόχου και η ημερομηνία λήξης. Μπορείτε να καλύψετε τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας CVV στην πίσω όψη.

Για κατάθεση μέσω e-Banking: Αντίγραφο του βιβλιαρίου τραπέζης ή τραπεζικό έγγραφο ή screenshot όπου θα φαίνονται το ΙΒΑΝ, το BIC/SWIFT και το όνομα του κατόχου του λογαριασμού.

Θα χρειαστεί να στείλετε τα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: documents@novibet.com από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) την οποία έχετε δηλώσει στην εταιρεία μας μαζί με το όνομα πελάτη σας (username).

Μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης του λογαριασμού σας, θα λάβετε σχετικό ενημερωτικό email.

Τελευταία Έκδοση: 2.1