Κανονισμοί

Γενικά

Παρά τις όποιες μεταφράσεις αυτών των κανόνων, η ερμηνεία των κανόνων που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο θα γίνεται με βάση την Αγγλική γλώσσα, όσον αφορά όλα τα ζητήματα και κάθε δικαίωμα και υποχρέωση οποιουδήποτε μέρους θα ερμηνεύεται αποκλειστικά αναφορικά προς αυτούς τους κανόνες στην Αγγλική γλώσσα.

Θα ισχύουν τα αποτελέσματα του επίσημου αρμόδιου οργάνου της κάθε διοργάνωσης, εκτός και αν διατυπώνεται διαφορετικά. Κάθε συνεπαγόμενη αλλαγή προς αυτό το αποτέλεσμα δεν θα έχει καμία αξία προς τους σκοπούς του στοιχηματισμού. Εάν υπάρξει υποψία παραπτωματικής ή προκανονισμένης διεξαγωγής κάποιου γεγονότος, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει τα κέρδη και να μην τα εξοφλήσει στην περίπτωση που αποδειχτεί αληθές ένα από τα πιο πάνω περιστατικά.

Τα αποτελέσματα θεωρούνται αυτά που διαμορφώνονται στην κανονική διάρκεια του αγώνα, εξαιρουμένης της παράτασης και των πέναλτι, εκτός εάν διατυπώνεται διαφορετικά. 
Όλα τα στοιχήματα ισχύουν και δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων για τους μη εκκινήσαντες, εκτός εάν διατυπώνεται διαφορετικά.

Στις Αγορές Αθλημάτων όπου παρέχονται 1,X,2 (ή 1,2), το 1 σημαίνει νίκη Γηπεδούχου, το X Ισοπαλία και το 2 νίκη Φιλοξενούμενης Ομάδας (εκτός και εάν διατυπώνεται διαφορετικά).

Για κάθε περίπτωση που δεν καλύπτεται από τους πιο πάνω κανονισμούς και από το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει για κάθε περίπτωση αμερόληπτα.

Ποδόσφαιρο

 1. 90 λεπτά

  Όλες οι αγορές αγώνα βασίζονται στο αποτέλεσμα στα 90 λεπτά, εκτός αν οριστεί διαφορετικά. Ο όρος 90 λεπτά περιλαμβάνει και τους χρόνους καθυστερήσεων, όχι όμως τυχόν παράταση, διαδικασία πέναλτι ή «χρυσό γκολ». Τα στοιχήματα σε οποιονδήποτε αγώνα που λήγει πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά, θα είναι άκυρα, εκτός από εκείνα των οποίων το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί κατά τη στιγμή της λήξης του αγώνα. Η αγορά πρέπει να είναι πλήρως καθορισμένη για να ισχύουν τα στοιχήματα, π.χ. στοιχήματα για Πρώτο Παίκτη που θα Σκοράρει ή Χρόνο του Πρώτου Γκολ θα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι ένα γκολ έχει επιτευχθεί κατά τη στιγμή της λήξης του αγώνα.

  Το format θα πρέπει να είναι 2 ημίχρονα των 45 λεπτών για να ισχύουν τα στοιχήματα.Οι εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα είναι σε σχέση με τους φιλικούς αγώνες όπου όλες οι αγορές θα διευθετούνται βασιζόμενες στο πραγματικό αποτέλεσμα όταν τελειώνει το παιχνίδι (εξαιρουμένης οποιασδήποτε παράτασης), ανεξάρτητα από το αν ολοκληρωθούν τα 90 λεπτά, και στο Ποδόσφαιρο Παραλίας όπου οι αγορές συγκεκριμένα διευθετούνται στα 36 λεπτά παιχνιδιού μόνο.

  Για αγώνες που αναγράφονται ειδικά ως Νέων και για σκοπούς αναφοράς, το "Νέοι" είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιούμε για αγώνες Ποδοσφαίρου που παίζονται ανάμεσα σε ομάδες, των οποίων οι παίκτες είναι κάτω των 23 ετών.

 2. Γεγονότα 10 Λεπτών

  Τα γεγονότα πρέπει να συμβούν μεταξύ 0:00 και 09:59 για να συμπεριλαμβάνονται στα πρώτα 10 λεπτά (πχ. Ένα κόρνερ που υποδεικνύεται σε αυτό το χρονικό διάστημα αλλά εκτελείται μετά το 10:00, δε θα υπολογίζεται).

 3. Αγορές Παράτασης Σε-Εξέλιξη

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα στατιστικά για την περίοδο της παράτασης. Οποιαδήποτε γκολ ή κόρνερ που σημειώθηκαν ή επιτεύχθηκαν στην κανονική διάρκεια δεν μετρούν.

 4. Αγώνες που Αναβάλλονται,Μετατίθενται ή Διακόπτονται

  Αγώνες που δεν έχουν διεξαχθεί ή έχουν αναβληθεί, αντιμετωπίζονται ως Μη-συμμετέχοντες για σκοπούς διευθέτησης, εκτός αν ο αγώνας οριστεί και ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας. Αν ένας αγώνας επαναπρογραμματιστεί από το Σαββατοκύριακο σε Δευτέρα για σκοπούς τηλεοπτικής κάλυψης, τα στοιχήματα θα ισχύσουν.

  Αν αγώνας πραγματοποιηθεί πριν από την ορισμένη ημερομηνία η ώρα έναρξης, τότε θα ισχύσουν τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί πριν από την έναρξη.

  Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός από εκείνα των οποίων η διευθέτηση έχει ήδη κριθεί. Η αγορά πρέπει να καθοριστεί πλήρως για να ισχύουν τα στοιχήματα. Για παράδειγμα, στοιχήματα για τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει ή το πρώτο γκολ θα ισχύουν αν ένα γκολ έχει επιτευχθεί κατά τη στιγμή της διακοπής.

  H μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανονισμό είναι οι αγώνες συλλόγων Νοτιας Αμερικής όπου οι αγορές Τελικού Αποτελέσματος και Διπλής Ευκαιρίας (πριν τον αγώνα και Σε-Εξέλιξη) θα διευθετούνται με βάση το σκορ την στιγμή της διακοπής, εφόσον το αποτέλεσμα ισχύει στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.

 5. Αλλαγή Συνθηκών Διεξαγωγής Αγώνα

  Αν το γήπεδο ενός αγώνα αλλαχθεί (άλλο από την έδρα της φιλοξενούμενης ομάδας), τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη παιχτεί, θα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδας εξακολουθεί να φέρεται ως γηπεδούχος. Αν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα αντιστραφούν για έναν αναρτημένο αγώνα (π.χ. ο αγώνας διεξάγεται στην έδρα της φιλοξενούμενης), τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί με βάση την αρχική δημοσίευση του αγώνα, θα ακυρώνονται.

  Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να εξακριβώσουμε στην ιστοσελίδα μας όλους τους αγώνες που παίζονται σε ουδέτερο γήπεδο. Για αγώνες που διεξάγονται σε ένα ουδέτερο γήπεδο (είτε αυτό ορίζεται στην ιστοσελίδα μας ή όχι), τα στοιχήματα θα ισχύουν ανεξάρτητα από το ποιά ομάδα αναφέρεται ως γηπεδούχος

  Αν μια επίσημη αναμέτρηση, αναγράφει διαφορετικά στοιχεία ομάδας από αυτά που αναγράφονται στην ιστοσελίδα, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, π.χ. επίσημη αναμέτρηση αναφέρει στο όνομα της ομάδας, 'Ρεζέρβες' / 'Κατηγορία Ηλικίας' π.χ. U21 / 'Γένος' π.χ. Γυναίκες.

  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα στοιχήματα ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου αναγράφεται το όνομα μιας ομάδας χωρίς τον όρο 'XI' σε αυτό.

  Αν ένας αγώνας παίζεται σε μια μη-κανονική μορφή, δηλαδή σε 3 ή 4 περιόδους, τότε όλες οι αγορές Ημιχρόνου θα είναι άκυρες.

 6. Διευθέτηση Στοιχημάτων

  Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τους providers για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι τα στατιστικά των providers δεν είναι σωστά, θα χρησιμοποιούμε ανεξαρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

  Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.

  Στοιχήματα σε έναν αγώνα ή πρόκριση δεν επηρεάζονται αν μια ομάδα ακυρωθεί αργότερα, ή επανενταχθεί στη διοργάνωση.

 7. Πολλαπλοί Σκόρερ / Να Σκοράρει 2 ή Περισσότερα / Να Σκοράρει ένα Χατ Τρικ

  Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά για την κανονική διάρκεια μόνο (90 λεπτά + καθυστερήσεις).

  Τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν λαμβάνουν μέρος στον αγώνα, θα είναι άκυρα. Όλοι οι παίκτες που λαμβάνουν μέρος στον αγώνα, θα θεωρούνται συμμετέχοντες για σκοπούς διευθέτησης.

 8. Ακριβές Σκορ

  Πρόβλεψη για το ακριβές σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας. Υπολογίζονται και τυχόν αυτογκόλ.

 9. Πρώτος /Τελευταίος Παίκτης Που Θα Σκοράρει

  Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά για την κανονική διάρκεια μόνο (90 λεπτά + καθυστερήσεις).

  Στόχος είναι να προσφέρονται αποδόσεις για όλους τους πιθανούς συμμετέχοντες. Ωστόσο, παίκτες που δεν έχουν προσφερθεί,θα μετρήσουν ως νικητές στο στοίχημα αν πετύχουν το πρώτο ή το τελευταίο γκολ αντίστοιχα. Στοιχήματα σε παίκτες που δεν λαμβάνουν μέρος στο παιχνίδι, ακυρώνονται. Το ίδιο ισχύει και για στοιχήματα πρώτου γκολ σε παίκτες που δεν ήταν στο παιχνίδι πριν την επίτευξη του πρώτου γκολ. Όλοι οι παίκτες που έχουν λάβει μέρος στο παιχνίδι, υπολογίζονται ως συμμετέχοντες για το τελευταίο γκολ.

  Τυχόν μετέπειτα αλλαγές δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση του στοιχήματος.

  Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται στη διευθέτηση των στοιχημάτων.

 10. Scorecasts - Συνδυασμός Πρώτου Παίκτη Που Θα Σκοράρει και Ακριβούς Σκορ

  Αν ο παίκτης περάσει στον αγώνα αφού έχει σημειωθεί το πρώτο γκολ, ή αν δεν πάρει μέρος σε αυτόν, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά στη αγορά για το ακριβές σκορ, στις αποδόσεις κατά την έναρξη του παιχνιδιού.

  Αν ο αγώνας διακοπεί μετά την επίτευξη ενός γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά για την αγορά του πρώτου σκόρερ, στις αποδόσεις κατά την έναρξη του παιχνιδιού. Αν το πρώτο γκολ είναι αυτογκόλ, τότε διευθετείται η αγορά “αυτογκόλ”.

 11. Συνδυασμός Τελευταίου Παίκτη Που Θα Σκοράρει και Ακριβούς Σκορ

  Αν ο παίκτης δεν πάρει μέρος στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά για το ακριβές σκορ στις αποδόσεις κατά την έναρξη του παιχνιδιού. Αν ο παίκτης περάσει στον αγώνα, όταν δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί το ακριβές σκορ, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά για τον τελευταίο σκόρερ στις αποδόσεις κατά την έναρξη του παιχνιδιού.

  Αν ο αγώνας διακοπεί μετά την επίτευξη ενός γκολ, τότε για όλα τα στοιχήματα θα ισχύει ο προηγούμενος κανόνας. Αν το πρώτο γκολ είναι αυτογκόλ, τότε διευθετείται η αγορά “αυτογκόλ”.

 12. Πρώτος/Τελευταίος Σκόρερ Ομάδας

  Τα στοιχήματα για τον Πρώτο Σκόρερ της Ομάδας θα είναι άκυρα αν ένας παίκτης δεν πάρει μέρος στον αγώνα, ή μπει στο γήπεδο αφότου η ομάδα έχει ήδη σκοράρει. Τα στοιχήματα για τον Τελευταίο Σκόρερ της Ομάδας θα ισχύουν εκτός κι αν ο παίκτης δε συμμετέχει στον αγώνα. Τα αυτογκόλ δεν μετρούν.

 13. Επόμενος σκόρερ live στοίχημα

  Στόχος είναι να προσφερθούν αποδόσεις για όλους τους πιθανούς συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που παίκτης που δεν είχε περιληφθεί, πετύχει το επόμενο γκολ, μετρά ως νικητής. Στοιχήματα σε παίκτες που δεν έχουν πάρει μέρος στον αγώνα, ακυρώνονται. Το ίδιο ισχύει και για στοιχήματα πρώτου παίκτη που θα σκοράρει, αν ο παίκτης περάσει στο παιχνίδι μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ. Όλοι οι παίκτες που έχουν συμμετάσχει στον αγώνα, θεωρούνται συμμετέχοντες στο στοίχημα για το επόμενο γκολ.

  Αν τοποθετήσετε ένα στοίχημα κατά τη διάρκεια του Ημιχρόνου και o παίκτης δεν επιστρέψει στον αγώνα για το 2ο ημίχρονο, τότε τα στοιχήματα θα γίνονται άκυρα.

  Τυχόν μετέπειτα αλλαγές δεν επηρεάζουν το στοίχημα.

  Τα αυτογκόλ υπολογίζονται.

 14. Παίκτης να Σκοράρει Οποιαδήποτε Στιγμή

  Όλοι οι παίκτες που έχουν πάρει μέρος στο παιχνίδι, θεωρούνται συμμετέχοντες.

  Παίκτες σε παιχνίδι που δεν έχει ολοκληρωθεί, αντιμετωπίζονται ως μη συμμετέχοντες.

  Τυχόν αυτογκόλ υπολογίζονται στη διευθέτηση των στοιχημάτων.

 15. Head 2 Head Σκόρερ

  Πρέπει να αρχίσουν και οι δύο παίκτες για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

 16. Χρόνος Πρώτου Γκολ

  Αν ένας αγώνας διακοπεί μετά από την επίτευξη του πρώτου γκολ, τα στοιχήματα ισχύουν.

  Αν ο αγώνας διακοπεί πριν επιτευχθεί γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα που αφορούν χρονική στιγμή που έχει περάσει, θα είναι χαμένα. Για τα λεπτά που δεν έχουν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα για τα λεπτά που δεν έχουν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 17. Καθυστερήσεις

  Τα στοιχήματα για το χρόνο των καθυστερήσεων διευθετούνται με βάση το χρόνο που θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής και όχι το χρόνο που τελικά θα παιχτεί!

 18. Χρόνος του Πρώτου Κόρνερ

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το πότε το κόρνερ έχει ουσιαστικά εκτελεστεί (όχι το χρόνο που αυτό υποδείχθηκε).

 19. Ακριβές Σκορ Ημιχρόνου και Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει

  Αν ένας παίκτης εισέλθει στο γήπεδο αφού έχει επιτευχθεί τέρμα, δε συμμετέχει στο 1ο ημίχρονο ή τα μόνα γκολ του 1ου ημιχρόνου είναι αυτογκόλ,τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται σαν ένα μονό για το ακριβές σκορ ημιχρόνου και στις αντίστοιχες αποδόσεις που υπήρχαν κατά την έναρξη του αγώνα.

 20. Ακριβές Σκορ και Παίκτης Να Σκοράρει Οποτεδήποτε

  Αν ένας παίκτης εισέλθει στο γήπεδο αφού έχει επιτευχθεί τέρμα, δε συμμετέχει στον αγώνα ή τα μόνα γκολ του αγώνα είναι αυτογκόλ, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται σαν μονά για το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα και στις αντίστοιχες αποδόσεις που υπήρχαν κατά την έναρξη του αγώνα.

 21. Χρόνος Επίτευξης του Πρώτου Γκολ και Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει

  Οι παίκτες πρέπει να ξεκινήσουν τον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα, αλλιώς τα στοιχήματα που περιέχουν το συγκεκριμένο παίκτη θα είναι άκυρα (ανεξάρτητα από το χρόνο επίτευξης του πρώτου γκολ). Αν τα μόνα γκολ που έχουν επιτευχθεί είναι αυτογκόλ, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα επίσης.

 22. Στοίχημα Χάντικαπ, Συμπεριλαμβανομένου live στοίχημα (3πλής Επιλογής)

  Η διευθέτηση γίνεται με τις αποδόσεις που εμφανίζονται για το αρχικό σκορ με την προσθήκη του χάντικαπ.

 23. Αποτέλεσμα Ημιχρόνου, Συμπεριλαμβανομένου live στοίχημα

  Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δεν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

 24. Ακριβές Σκορ Ημιχρόνου

  Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δεν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

 25. Ημίχρονο με τα Περισσότερα Γκολ

  Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας, τα στοιχήματα ακυρώνονται εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 26. Γκολ Πρώτου Ημιχρόνου

  Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο αγώνας διακόπτεται πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

 27. Ημίχρονο με τα Περισσότερα Γκολ από μία ομάδα

  Πρόβλεψη σε ποιο ημίχρονο ενός αγώνα θα επιτευχθούν τα περισσότερα γκολ από μία συγκεκριμένη ομάδα. Σε περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

 28. Κόρνερ 1ου Ημιχρόνου,Συμπεριλαμβανομένου live στοίχημα

  Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο αγώνας διακόπτεται πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

 29. Κόρνερ live στοίχημα (2πλης Επιλογής)

  Διευθετούνται στο συνολικό αριθμό κόρνερ του αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

 30. Περισσότερα Κόρνερ live στοίχημα

  Διευθετούνται με βάση την ομάδα που θα έχει τα περισσότερα κόρνερ στον αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

  Διευθετούνται στην ομάδα που θα φτάσει πρώτη τον αναφερόμενο αριθμό κόρνερ. Σε περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

 31. Αποτέλεσμα Στα 10/20/30/40 κτλ Λεπτά live στοίχημα

  Διευθετείται στο αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του αγώνα, π.χ. το αποτέλεσμα 10 λεπτών διευθετείται με βάση το αποτέλεσμα του αγώνα μετά από 10:00 λεπτά παιχνιδιού. Σε περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

 32. Ημίχρονο - Τελικό Διπλό Αποτέλεσμα

  Αν ο αγώνας διακοπεί, τα στοιχήματα ακυρώνονται. Δεν μετρούν παράταση ή διαδικασία των πέναλτι.

 33. Ειδικά Στοιχήματα Αγώνα

  Σε περίπτωση που ο παίκτης δεν πάρει μέρος στον αγώνα, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν οριστεί διαφορετικά.

  Τα στοιχήματα ισχύουν για το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας. Δεν υπολογίζονται παράταση, χρυσά γκολ ή διαδικασία των πέναλτι, εκτός αν οριστεί διαφορετικά.

  Όταν περιλαμβάνονται περισσότεροι από ένα συμμετέχοντα σε ένα ειδικό στοίχημα και κάποιοι είναι μη συμμετέχοντες, το στοίχημα ισχύει για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες αν είναι υπάρχει διαθέσιμη αγορά.

  Να Πετύχει το Νικητήριο Γκολ της Ομάδας - Πρέπει η ομάδα του παίκτη να κερδίσει με ακριβώς ένα γκολ διαφορά και ο συγκεκριμένος παίκτης να έχει πετύχει το τελευταίο γκολ.

  Να Κερδίσει Και Τα Δύο Ημίχρονα - Πρέπει η συγκεκριμένη ομάδα να πετύχει περισσότερα γκολ από τον αντίπαλο σε κάθε ημίχρονο.

  Η Ομάδα Να Χάνει Και Να Κερδίσει - Πρέπει η ομάδα να χάνει σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα και στη συνέχεια να κερδίσει (σε 90 λεπτά). Για το στοίχημα «ομάδα να σκοράρει / να μην σκοράρει σε πέναλτι», τα στοιχήματα είναι για 90 λεπτά μόνο.

  Η Ομάδα Να Σκοράρει/Να Χάσει ένα Πέναλτι - Τα στοιχήματα είναι για 90 λεπτά μόνο. Όταν δεν υπάρχει κάποιο πέναλτι, τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως χαμένα.

  Στην περίπτωση ενός αντικανονικού πέναλτι (όπου ο διαιτήτης καταλογίζει στον εκτελεστή του πέναλτι ένα αντικανονικό τρέξιμο ή λάκτισμα), το πέναλτι δεν θα θεωρείται ως εύστοχο ή χαμένο και δεν θα μετρά για αυτή την αγορά.

  Να δοθεί πέναλτι μέσω VAR – Η αγορά αυτή πληρώνεται ως κερδισμένη,αν δοθεί πέναλτυ στον αγώνα μέσω υπόδειξης του VAR. Αρκεί η ένδειξη οτι γίνεται χρήση του VAR έστω και μέσω ενδοεπικοινωνίας.

  Ένα Πέναλτι στον Αγώνα – Αυτή η αγορά διευθετείται ως ''Ναι'' αν καταλογιστεί ένα πέναλτι, ανεξάρτητα από την έκβασή του (π.χ. Εύστοχο/Χαμένο ή Αντικανονικό Πέναλτι). Εντούτοις, αν το VAR χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει την αρχική απόφαση, τότε η αγορά διευθετείται ως ''Όχι'' (εκτός κι αν υπάρξει κι άλλο πέναλτι στον αγώνα).

  Αν ο αγώνας διακοπεί, τα στοιχήματα ακυρώνονται. Δεν μετρούν παράταση ή διαδικασία των πέναλτι.

  Χρήση VAR NAI: Η αγορά αυτή πληρώνεται ως κερδισμένη, όταν ο διαιτητής του αγώνα συμβουλευτεί ο ίδιος την οθόνη που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και οχι μεσω ενδοεπικοινωνίας.

 34. Παίκτης του Αγώνα

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα που ανακοινώνεται από τη διοργανώτρια αρχή. Αν δεν υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα της διοργανώτριας αρχής, τότε το στοίχημα βασίζεται στον παίκτη που επιλέγεται από το Sky TV. Αν το παιχνίδι δεν καλύπτεται τηλεοπτικά από το Sky, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τον παίκτη που παρουσιάζεται με το βραβείο από την αναλογική Τηλεόραση του Ην. Βασιλείου (ή άλλο αναμετάδοτη).
  Αν δεν υπάρχει ζωντανή κάλυψη, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, ανεξάρτητα από το αν οποιοσδήποτε παίκτης οριστεί ως παίκτης του αγώνα από τον παρουσιαστή του προγράμματος.

  Παίκτες που έχουν πάρει μέρος στο παιχνίδι, υπολογίζονται ως συμμετέχοντες. Στοιχήματα σε παίκτες που δεν έχουν παίξει, είναι άκυρα. Σε περίπτωση που ο τίτλος αποδοθεί σε περισσότερους παίκτες απο έναν, τότε ισχύουν κανόνες Dead-Heat.

  Για παίκτες που δεν αναγράφονται, μπορούν να προσφερθούν αποδόσεις κατόπιν αιτήματος. Σε περίπτωση που κερδίσει τον τίτλο παίκτης που δεν είχε προσφερθεί, μετρά ως νικητής.

 35. Διπλή Ευκαιρία

  Προσφέρονται οι ακόλουθες επιλογές:

  1 ή Χ - Κερδίζει αν το αποτέλεσμα είναι νίκη της γηπεδούχου ή ισοπαλία.

  Χ ή 2 - Κερδίζει αν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία ή νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας.

  1 ή 2 - Κερδίζει αν οποιαδήποτε ομάδα νικήσει.

  Αν ο αγώνας είναι σε ουδέτερη έδρα, τότε η ομάδα που αναφέρεται πρώτη, υπολογίζεται σαν γηπεδούχος για το στοίχημα.

 36. Διαδικασία Πέναλτι - Ασιατικό Χάντικαπ

  Χάντικαπ 0 Γκολ

  Αν νικήσει μια ομάδα με οποιαδήποτε διαφορά, τότε η ομάδα αυτή είναι η επιλογή που κερδίζει. Σε περίπτωση ισοπαλίας, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

  Χάντικαπ 0.25 Γκολ

  Ομάδα με μειονέκτημα 0.25 γκολ:

  Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα

  Ισοπαλία - Το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται. Και το άλλο μισό είναι χαμένο.

  Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Ομάδα με πλεονέκτημα 0.25 γκολ:

  Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα

  Ισοπαλία - Το μισό ποντάρισμα διευθετείται με την επιλεγμένη απόδοση. Το άλλο μισό επιστρέφεται.

  Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Χάντικαπ 0.5 Γκολ

  Ομάδα με μειονέκτημα 0.5 γκολ:

  Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα

  Ισοπαλία - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Ομάδα με πλεονέκτημα 0.5 γκολ:

  Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα

  Ισοπαλία - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα.

  Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Χάντικαπ 0.75 Γκολ

  Ομάδα με μειονέκτημα 0.75 γκολ:

  Νίκη με 2 ή περισσότερα γκολ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα. Νίκη με 1 γκολ. Το μισό ποντάρισα διευθετείται με την επιλεγμένη απόδοση. Το άλλο μισό επιστρέφεται.

  Ισοπαλία ή ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Ομάδα με πλεονέκτημα 0.5,1 γκολ:

  Ισοπαλία ή νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα.

  Ήττα με 1 γκολ - Το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται. Το άλλο μισό είναι χαμένο.

  Ήττα με 2 γκολ ή περισσότερα - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Χάντικαπ 1 Γκολ

  Ομάδα με μειονέκτημα 1 γκολ:

  Νίκη με 2 ή περισσότερα γκολ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα.

  Νίκη με 1 γκολ - Όλα τα πονταρίσματα επιστρέφονται.

  Ισοπαλία ή ήττα - Όλα τα πονταρίσματα είναι χαμένα.

  Ομάδα με πλεονέκτημα 1 γκολ:

  Νίκη με οποιοδήποτε σκορ ή ισοπαλία - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα.

  Ήττα με 1 γκολ - Όλα τα πονταρίσματα επιστρέφονται.

  Ήττα με 2 γκολ ή περισσότερα. Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

 37. Ασιατικό Χάντικαπ live στοιχημα (Συμπεριλαμβανομένων Στοιχημάτων 1ου / 2ου Ημιχρόνου)

  Όλα τα στοιχήματα στην αγορά Ασιατικού Χάντικαπ σε εξέλιξη, διευθετούνται με βάση το σκορ για το υπόλοιπο του αγώνα ή του ημιχρόνου, από τη στιγμή που καταχωρήθηκε το στοίχημα και μετά. Αυτό σημαίνει ότι όποια γκολ υπήρχαν πριν από την καταχώρηση του στοιχήματος, αγνοούνται στη διευθέτηση.

 38. Χάντικαπ Κόρνερ

  Χάντικαπ ολόκληρου κόρνερ ή μισού κόρνερ - Στο τέλος του αγώνα, το χάντικαπ εφαρμόζεται στον αριθμό κόρνερ του αγώνα και η ομάδα με τα περισσότερα κόρνερ συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ θεωρείται νικήτρια για το στοίχημα. Αν ανακύψει ισοπαλία μετά το χάντικαπ, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται.

  Παράδειγμα:

  Άρσεναλ - Μάντσεστερ Γ., με ασιατικό χάντικαπ κόρνερ 0,75 με φαβορί την Άρσεναλ:
  Στοιχηματίζουν στην Άρσεναλ. Κερδίζετε αν η Άρσεναλ έχει 2 ή περισσότερα κόρνερ από τη Μάντσεστερ. Αν η Άρσεναλ έχει ακριβώς 1 περισσότερο κόρνερ, το μισό σας ποντάρισμα κερδίζει και το άλλο επιστρέφεται. Διαφορετικά, όλο το ποντάρισμα σας χάνεται.

  Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακόπτεται πριν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση.

  Σε περίπτωση που επανεκτελεστεί ένα κόρνερ, τότε μετράει μόνο ένα κόρνερ. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

 39. Ασιατικά Χάντικαπ 1ου/2ου Ημιχρόνου

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το συγκεκριμένο ημίχρονο μόνο.

 40. ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΧΑΝΤΙΚΑΠ

  Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά, τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός αν το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί. Παρακαλούμε δείτε τα σχετικά παραδείγματα:

  Γκολ Παράτασης live στοίχημα

  Υπολογίζονται μόνο τα γκολ στην παράταση. Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί πριν την ολοκλήρωση της παράτασης, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός από αυτά που η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί.

  Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 2

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 2

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν τα γκολ του αγώνα είναι 0 ή 1. Αν υπάρχουν 2 γκολ, τα στοιχήματα επιστρέφονται. Αν τα γκολ είναι 3 ή περισσότερα, τότε τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 2

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν υπάρχουν 3 ή περισσότερα γκολ σε ένα αγώνα. Αν τα γκολ είναι 2, το ποντάρισμα επιστρέφεται. Με 1 ή κανένα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 2.25

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 2.25

  Το στοίχημα κερδίζει αν τα γκολ του αγώνα είναι 0 ή 1. Αν υπάρχουν 2 γκολ, το μισό στοίχημα κερδίζει και το άλλο μισό επιστρέφεται. Αν τα γκολ είναι 3 ή περισσότερα, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 2.25

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν υπάρχουν 3 ή περισσότερα γκολ. Αν υπάρχουν 2 γκολ, τότε το μισό στοίχημα επιστρέφεται και το άλλο μισό είναι χαμένο. Με 1 ή κανένα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα

  Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 2.5

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 2.5

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2. Αν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 2.5

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 3 γκολ ή περισσότερα σε ένα παιχνίδι. Αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 2.75

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 2.5,3

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2. Αν σημειωθούν 3 γκολ, το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται και το άλλο μισό χάνει. Αν σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 2.75

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 4 γκολ ή περισσότερα σε ένα παιχνίδι. Στα 3 γκολ, το μισό ποντάρισμα κερδίζει και το άλλο μισό ποντάρισμα επιστρέφεται. Αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 3

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 3

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2. Αν σημειωθούν 3 γκολ, τα πονταρίσματα επιστρέφονται. Με 4 ή περισσότερα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 3

  Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 4 γκολ ή περισσότερα σε ένα παιχνίδι. Στα 3 γκολ, τα πονταρίσματα επιστρέφονται. Αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

  Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ live στοίχημα

  Υπολογίζονται όλα τα γκολ, ανεξάρτητα αν έχουν σημειωθεί πριν ή μετά την καταχώρηση του στοιχήματος.

 41. ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

  Πρώτος Σκόρερ Ομάδας

  Υπολογίζονται γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά και παράταση. Δεν υπολογίζονται γκολ σε διαδικασία των πέναλτι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Το όνομα της ομάδας είναι ενδεικτικό μόνο. Τα στοιχήματα θα ισχύουν, αν ένας παίκτης πάρει μεταγραφή σε μια άλλη ομάδα (από εκείνη που αναγράφεται από τον συμμετέχοντα).

  Πρώτος Σκόρερ Συλλόγου

  Υπολογίζονται γκολ στα 90 λεπτά και στην παράταση. Δεν υπολογίζονται γκολ σε διαδικασία των πέναλτι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Αν δεν σκοράρει κανένας για την ομάδα, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

  Πρώτος Σκόρερ

  Υπολογίζονται γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά και παράταση. Δεν υπολογίζονται γκολ σε διαδικασία των πέναλτι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat (παρά ο παίκτης που λαμβάνει το Χρυσό παπούτσι κλπ). Το όνομα της ομάδας είναι ενδεικτικό μόνο. Τα στοιχήματα θα ισχύουν, εάν ένας παίκτης πάρει μεταγραφή σε μια άλλη ομάδα (από εκείνη που αναγράφεται από τον συμμετέχοντα).

  Συνολικά Διοργάνωσης

  Συνολικές Κάρτες Διοργάνωσης - Το μέγιστο για κάθε παίκτη είναι μια κίτρινη και μια κόκκινη. Σε περίπτωση δεύτερης κίτρινης, η δεύτερη κίτρινη αγνοείται και υπολογίζεται η κόκκινη. Δεν υπολογίζονται οι κάρτες στην παράταση. Υπολογίζονται μόνο οι παίκτες που συμμετέχουν στον αγώνα. Επομένως, κάρτες σε προπονητές, παίκτες που είναι στον πάγκο, ή άλλους, αγνοούνται.

  Συνολικά Γκολ Διοργάνωσης, Συνολικά Γκολ Ομάδας, Ομάδα με τα περισσότερα γκολ - Για αγορές που ισχύουν στη συνολική διοργάνωση, γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά ή παράταση υπολογίζονται. Για αγορές που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο σετ αγώνων σε μία δεδομένη ημερομηνία(ες). μόνο τα γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά υπολογίζονται. Γκολ που έχουν επιτευχθεί στη διαδικασία των πέναλτι δεν μετράνε.

  Εάν ένας αγώνας αναβληθεί, τα Συνολικά Γκολ (για ένα γκρουπ αγώνων σε δεδομένη ημερομηνία (ες)) θα ακυρωθούν. Η Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ χρειάζεται το 50% των παιχνιδιών να παιχτούν προκειμένου τα στοιχήματα να ισχύουν, και ο Κανόνας 4 (Παρακρατήσεις) μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις αναβληθέντων αγώνων.

  Εύστοχα/Χαμένα Πέναλτι Διοργάνωσης - Υπολογίζονται τα πέναλτι που εκτελούνται στα 90 λεπτά, στην παράταση και στη διαδικασία των πέναλτι. Αν η εκτέλεση ενός πέναλτι επαναληφθεί, υπολογίζεται μόνο η τελευταία εκτέλεση

  Κόρνερ Διοργάνωσης – Υπολογίζονται μόνο τα κόρνερ στα 90 λεπτά.

  Ομάδα Που Πηγαίνει Αήττητη - Η ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει τη διοργάνωση χωρίς να χάσει κανένα παιχνίδι ή οποιαδήποτε από τα δύο παιχνίδια εντός και εκτός έδρας. Μία ήττα μέσω γκολ εκτός έδρας, παράτασης ή διαδικασία των πέναλτι διευθετείται ως Όχι.

  Νικητής Διοργάνωσης και Πρώτος Σκόρερ (Δυάδα)

  Μια ειδική τιμή θα εφαρμόζεται για την πρόβλεψη του Νικητή Διοργάνωσης και του Πρώτου Σκόρερ. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (dead-heat).

  Χρυσή Μπάλα

  Αυτή η αγορά διευθετείται στον νικητή της Χρυσής Μπάλας (τον καλύτερο παίκτη του τουρνουά όπως δηλώνεται από την FIFA).

  Χρυσό Γάντι

  Αυτή η αγορά διευθετείται στον νικητή του Χρυσού Γαντιού (τον καλύτερο τερματοφύλακα του τουρνουά όπως δηλώνεται από την FIFA).

  UEFA Παίκτης της Διοργάνωσης

  Αυτή η αγορά διευθετείται στον νικητή του βραβείου Παίκτης της Διοργάνωσης (ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης όπως ανακοινώνεται από την UEFA).

  Head 2 Head Σκόρερ Ομάδας

  Και οι δύο παίκτες πρέπει να συμμετέχουν στο τουρνουά για να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση ισοπαλίας,όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται. Τα γκολ στην παράταση υπολογίζονται. Τα γκολ στα πέναλτι δεν υπολογίζονται.

  Ομάδα Που Θα Προχωρήσει Περισσότερο

  Στοίχημα για το γύρο στον οποίο θα αποκλειστεί η κάθε ομάδα, ανεξάρτητα από παράταση, επαναλήψεις αγώνων κλπ. Η ομάδα που έχει κερδίσει στον τελικό, θεωρείται ότι έχει προχωρήσει περισσότερο από όλες. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Ισχύει ανεξαρτήτως συμμετοχής.

  Head 2 Head Πρόκρισης

  Αν μια ομάδα αποβληθεί από τη διοργάνωση πριν από το παιχνίδι και η αντίπαλος προκριθεί χωρίς αγώνα, τότε τα στοιχήματα προκριματικών θα είναι άκυρα για αυτή την αναμέτρηση.

  Καλύτερη Ομάδα Ηπείρου

  Η διευθέτηση βασίζεται στη φάση που η ομάδα θα αποκλειστεί, ανεξάρτητα από παράταση. Αν μια ομάδα κερδίσει το τρόπαιο, θα λαμβάνεται ως Καλύτερη Ομάδα. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.

 42. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ

  Ειδικά Στοιχήματα Σεζόν

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την τελική θέση στη βαθμολογία και τους βαθμούς της ομάδας στη σεζόν. Βαθμοί στα πλέι οφ δεν υπολογίζονται, εκτός αν αναφέρονται συγκεκριμένα στο στοίχημα.

  Ειδικά Στοιχήματα Σκόρερ - Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τον αριθμό των γκολ που έχουν σκοράρει για την ομάδα και στο πρωτάθλημα που αναφέρονται στον τίτλο της αγοράς

  Να Φτάσουν Στα Πλέι Οφ

  Οι ομάδες που τερματίζουν στις πρώτες θέσεις και προχωρούν στα πλέι οφ, είναι οι ομάδες που κερδίζουν σε αυτή την αγορά. πχ ομάδες που εξασφαλίζουν αυτόματη άνοδο ή που τερματίζουν κάτω από τις 4 θέσεις των πλέι οφ, θεωρούνται χαμένες.

  Στοίχημα Υποβιβασμού

  Αν μια ομάδα αποβληθεί από το πρωτάθλημα πριν από την έναρξη της χρονιάς, τότε όλα τα στοιχήματα αυτής της αγοράς θα ακυρωθούν και θα ανοίξει νέα αγορά για τον υποβιβασμό.

  Η αγορά αφορά των υποβιβασμό των ομάδων. Σε περίπτωση όπου επιβληθεί αφαίρεση βαθμών σε κάποια από αυτές τις ομάδες, τότε όλα τα στοιχήματα που αφορούν την συγκεκριμένη αγορά θα επιστραφούν ως ακυρωμένα.

  Ειδικά Μεταγραφών

  Ο σύλλογος του παίκτη αναφέρεται στην ομάδα με την οποία ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Οι δανεισμοί δεν υπολογίζονται.

  Νικητής Σεζόν με Χάντικαπ

  Η διευθέτηση καθορίζεται μετά την πρόσθεση χάντικαπ πόντων στους τελικούς βαθμούς όλων των ομάδων της λίγκας. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας "dead-heat" (η διαφορά τερμάτων δεν υπολογίζεται).

  Στοίχημα Κατηγορίας

  Για σκοπούς διευθέτησης, στο στοίχημα κατηγορίας, οι θέσεις κατάταξης των ομάδων μετά την ολοκλήρωση του αγωνιστικού προγράμματος, θα καθορίζουν τις θέσεις (κανόνες dead-heat θα ισχύουν στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμίσουν - σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς της διοργάνωσης) χωρίς να υπολογίζονται πλέι οφ ή μετέπειτα αλλαγές και ενστάσεις από τις αντίστοιχες λίγκες. Τα ισχύουν και για τις ομάδες που δεν έχουν ολοκληρώσει όλους τους αγώνες.

  Η μόνη εξαίρεση είναι για τα πρωταθλήματα της Νοτίου Αμερικής, όπου ένας αγώνας πλέι-όφ παίζεται για να καθοριστεί ο πρωταθλητής, όταν ομάδες ισοβαθμούν στην πρώτη θέση. Σ' αυτή την περίπτωση, θα λαμβάνουμε ως πρωταθλητή, τον νικητή του επόμενου πλέι-οφ.

  Πρώτος σκόρερ

  Υπολογίζονται μόνο τα γκολ που έχουν επιτευχθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία, ανεξάρτητα από την ομάδα. Η ομάδα που αναφέρεται δίπλα από το όνομα του ποδοσφαιριστή είναι απλά ενδεικτική. Μετρούν μόνο τα γκολ στο πρωτάθλημα, χωρίς πλέι οφ. Δεν υπολογίζονται αυτογκόλ. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.

  Head 2 Head Σεζόν / Σύνολο Βαθμών Ομάδας

  Αν κάποια ομάδα δεν ολοκληρώσει το αγωνιστικό πρόγραμμα, τότε όλα τα στοιχήματα και head 2 head και βαθμών ομάδας που αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα, ακυρώνονται.

  Επόμενος Μόνιμος Προπονητής

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τον επόμενο προπονητή που ανακοινώνεται από το σωματείο. Υπηρεσιακοί προπονητές δεν υπολογίζονται σε αυτή την αγορά. Σε περίπτωση που κάποιος προσλαμβάνεται αλλά δεν ονομάζεται προπονητής, τότε η διευθέτηση θα γίνει με βάση το ποιός επιλέγει τη σύνθεση της πρώτης ομάδας.

  Προπονητές να Χάσουν τη Θέση τους μέχρι το Τέλος της Σεζόν

  Το τέλος της χρονιάς καθορίζεται από το αγωνιστικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αγώνων πλέι οφ

  Επόμενος Προπονητής που Θα Χάσει τη Θέση Του (Sack Race)

  Αν κανένας προπονητής δεν φύγει από τη θέση του μέχρι το τέλος του αγωνιστικού προγράμματος της χρονιάς (περιλαμβανομένων τυχόν πλέι οφ), τότε κερδίζει η επιλογή «κανένας προπονητής». Ο προπονητής θεωρείται ότι έχασε τη θέση του, είτε απολυθεί, είτε παραιτηθεί ο ίδιος.

  Γκολ Ομάδος

  Ο αριθμός των γκολ που θα πετύχει μια ομάδα. Υπολογίζονται τα γκολ στα 90 λεπτά μόνο, όχι στην παράταση και τα πέναλτι.

  Σύνολο Γκολ Παίκτη

  Πρέπει ο παίκτης να έχει συμμετοχή στη διοργάνωση για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Υπολογίζονται γκολ στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Δεν υπολογίζονται γκολ στη διαδικασία των πέναλτι.

  Συνολικά Κόρνερ, Κόρνερ στο Δεύτερο Ημίχρονο

  Δεν υπολογίζονται τα κόρνερ που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό ισχύει για όλες τις αγορές κόρνερ.

  Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν συμπληρωθούν 90 λεπτά, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν έχει κριθεί η διευθέτηση τους.

  Σε περίπτωση επανάληψης της εκτέλεσης ενός κόρνερ (π χ φάουλ στην περιοχή), υπολογίζεται μόνο μια εκτέλεση.

  Κόρνερ Παράτασης Σε-Εξέλιξη

  Υπολογίζονται μόνο τα κόρνερ της παρατασης. Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί πριν την ολοκλήρωση της παράτασης, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός από αυτά που η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί.

  Χάντικαπ Κόρνερ

  Τα κόρνερ που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται. Το χάντικαπ εφαρμόζεται στον τελικό αριθμό κόρνερ για κάθε ομάδα για να κριθεί ο νικητής. Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί.

  Κόρνερ Ομάδας

  Η διευθέτηση βασίζεται στον αριθμό των κόρνερ που εκτελούνται από την αναγραφόμενη ομάδα. Στην περίπτωση μιας διακοπής αγώνα πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Τα κόρνερ που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν μετρούν.

  Στοίχημα Γκολ Παράτασης Σε-Εξέλιξη με Ασιατικό Χάντικαπ:

  Ισχύουν οι κανονισμοί για γκολ σε εξέλιξη, όμως υπολογίζονται μόνο τα γκολ της παράτασης. Θεωρείται ότι στο ξεκίνημα της παράτασης το σκορ είναι 0-0.

  Γεγονότα 10 Λεπτών

  Κόρνερ/Ελεύθερα από το Τέρμα/Ελεύθερα Χτυπήματα/Πλάγια - Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση των αριθμό γεγονότων που έχουν σημειωθεί στο συγκεκριμένο δεκάλεπτο. Τα δεκάλεπτα 41-50 και 81-90 περιλαμβάνουν και τους χρόνους καθυστερήσεων. Μετρούν μόνο τα γεγονότα εντός της περιόδου που έχουν εκτελεστεί και όχι που έχουν καταλογιστεί.
  Στην περίπτωση διακοπής αγώνα, οποιαδήποτε στοιχήματα σε μη ολοκληρωμένα δεκάλεπτα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί. Για την αγορά φάουλ δεκαλέπτου, το πέναλτι δεν υπολογίζεται ως φάουλ. Σε περίπτωση επανάληψης κόρνερ, πλαγίων, φάουλ, ελευθέρων χτυπημάτων, μετράει μόνο μια εκτέλεση. Αν δοθεί αλλαγή στο πλάγιο, δεν υπολογίζεται αυτό που δεν εκτελέστηκε σωστά.

  Κάρτες - Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση των αριθμό γεγονότων που έχουν σημειωθεί στο συγκεκριμένο δεκάλεπτο. Τα δεκάλεπτα 41-50 και 81-90 περιλαμβάνουν και τους χρόνους καθυστερήσεων.
  Αυτή η αγορά διευθετείται κατά τη στιγμή που καταλογίζεται το γεγονός, π.χ. όταν δίνεται η κάρτα από τον διαιτητή.

  Αν το VAR χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιώσει ένα γκολ, ο χρόνος του αρχικού γκολ θα ισχύει.

  Αν το VAR χρησιμοποιηθεί για να αναδειχθεί μια κόκκινη κάρτα, τότε ο χρόνος διευθέτησης θα είναι όταν ο διαιτητής υποδείξει την κόκκινη κάρτα, μετά την εξέταση του VAR.

  Γεγονότα 1 Λεπτού και Επόμενη Στημένη Μπάλα (5 Λεπτά) – Συμπεριλαμβανομένων των Σε-Εξέλιξη

  Κόρνερ/Ελεύθερο από το Τέρμα/Ελεύθερο Χτύπημα/Πλάγιο - Αυτές οι αγορές διευθετούνται τη στιγμή της εκτέλεσης του συμβάντος – όχι της υπόδειξής του. Στην περίπτωση επανάληψης της εκτέλεσης, η διευθέτηση βασίζεται στη στιγμή που το (μη αντικανονικό) συμβάν εκτελείται, ενώ το αντικανονικό συμβάν δεν λαμβάνεται υπόψη.

  Κάρτα/Πέναλτι - αυτές οι αγορές διευθετούνται κατά τη στιγμή που καταλογίζεται το γεγονός, π.χ. όταν δίνεται η κάρτα από τον διαιτητή, ή όταν ο διαιτητής δείχνει το σημείο του πέναλτι. Η έκβαση του πέναλτι (εύστοχο/χαμένο/αντικανονικό) δεν λαμβάνεται υπόψη.

  Αν το VAR χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιώσει ένα πέναλτι ή ένα γκολ, ο χρόνος του αρχικού γκολ ή πέναλτι θα ισχύει.

  Αν το VAR χρησιμοποιηθεί για να καταλογιστεί ένα πέναλτι ή να υποδειχθεί μια κόκκινη κάρτα, τότε ο χρόνος διευθέτησης θα είναι όταν ο διαιτητής καταλογίσει το πέναλτι ή υποδείξει την κόκκινη κάρτα, μετά την εξέταση του VAR. Αν το VAR χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει την αρχική απόφαση για πέναλτι, τότε δεν θα έχει καταλογιστεί πέναλτι σε αυτή την περίπτωση.

  Σημειώστε ότι ένα πέναλτι δεν λαμβάνεται ως ένα ελεύθερο χτύπημα.

  Γκολ Μονά/Ζυγά

  Αν το σκορ είναι 0-0, υπολογίζεται ως ζυγός αριθμός. Για τις αγορές Ομάδας Μονά/Ζυγά, αν η συγκεκριμένη ομάδα δεν σκοράρει, τότε θα διευθετήσουμε σ έναν ζυγό αριθμό γκολ. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

  Και οι Δύο Ομάδες να Σκοράρουν

  Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί αφότου έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες, τα στοιχήματα στην επιλογή "Ναι" θα διευθετούνται ως κερδισμένα και αυτά για την επιλογή "'Όχι" ως χαμένα. Διαφορετικά, αν ο αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί δίχως να έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Και οι Δύο Ομάδες να Σκοράρουν στο 1ο και/ή στο 2ο Ημίχρονο

  Πρόβλεψη για το εάν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο 1ο ημίχρονο και εάν και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν στο 2ο ημίχρονο του αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής τα στοιχήματα ακυρώνονται εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

  Γηπεδούχος/Φιλοξενούμενη Ομάδα να Σκοράρει στο 1ο/2ο Ημίχρονο

  Προβλέπεται αν μία ομάδα θα σκοράρει στο 1ο Ημίχρονο ή 2ο Ημίχρονο του αγώνα. Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας αναβληθεί εκτός και αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Αν ένας αγώνας παιχτεί σε ένα ουδέτερο γήπεδο, η ομάδα που αναφέρεται ως πρώτη θα θεωρηθεί ως η γηπεδούχος ομάδα για στοιχηματικούς λόγους.

  Αποτέλεσμα Ημιχρόνου / Να Σκοράρουν Και Οι Δύο Ομάδες

  Προβλέψτε το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου του αγώνα ΚΑΙ αν οι δύο ομάδες θα σκοράρουν στο 1ο ημίχρονο. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί

  Αποτέλεσμα Ημιχρόνου / Συνολικά Γκολ

  Προβλέψτε το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου του αγώνα ΚΑΙ τον αριθμό των γκολ του 1ου ημιχρόνου. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

  Γρηγορότερο Γκολ

  Πρόβλεψη για την ομάδα που θα πετύχει το πιο γρήγορο γκολ, σε σχέση με την έναρξη του αγώνα. Ισχύουν κανόνες Dead-Heat και o Κανόνας 4 (Παρακρατήσεις). Η διευθέτηση κρίνεται από το λεπτό στο οποίο θα επιτευχθεί το πρώτο γκολ. Αγώνες με καθυστέρηση στην έναρξη, υπολογίζονται, με την προϋπόθεση ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί την ίδια μέρα

  Γκολ Over/Under

  Πρόβλεψη για το αν θα σημειωθούν περισσότερα ή λιγότερα από 2.5 γκολ. Σε περίπτωση που ο αγώνας διακοπεί πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί.

  Σύνολο Λεπτών Γκολ

  Πρόβλεψη για το σύνολο λεπτών επίτευξης των γκολ σε ένα παιχνίδι. Για παράδειγμα αν σημειωθούν γκολ στο 24', 51' και 59', το σύνολο είναι 134 λεπτά. Τα γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου μετρούν ως 45. Tα γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα μετρούν ως 90.
  Σε περίπτωση αμφιβολίας για το λεπτό επίτευξης του γκολ, λαμβάνεται υπόψη η επίσημη πληροφόρηση από τη διοργανώτρια αρχή.

  Αν ο αγώνας διακοπεί, τότε ακυρώνονται τα στοιχήματα, εκτός από εκείνα που έχουν κριθεί σύμφωνα με τα γκολ που έχουν ήδη επιτευχθεί. (π.χ. γκολ στα λεπτά 40, 45 και 60 και διακοπή στο 65ο λεπτό - τα στοιχήματα για σύνολο over 140 θα πληρωθούν ως κερδισμένα, ενώ τα στοιχήματα για under θα είναι χαμένα).

  Χρέωση Πρώτης Κάρτας / Πρώτη Κάρτα Σε Παίκτη

  Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες δεχθούν μια κάρτα για το ίδιο συμβάν, ο παίκτης στον οποίο δείχνει πρώτα την κάρτα ο διαιτητής, θα θεωρείται ως νικητής για σκοπούς διευθέτησης. Εξίσου οι κίτρινες και κόκκινες κάρτες μετράνε για αυτές τις αγορές.

  Χρόνος Πρώτης Κάρτας

  Υπολογίζονται και κίτρινες και κόκκινες σε αυτή την αγορά

  Πρώτη Κάρτα Ομάδας/Στοίχημα Επόμενης Κάρτας

  Μετρούν μόνο οι παίκτες που είναι στο παιχνίδι.

  Σε περίπτωση που δύο οι περισσότεροι παίκτες δεχθούν κάρτα στο ίδιο συμβάν, τότε ο παίκτης που έχει αντικρύσει την κάρτα πρώτος από το διαιτητή, θεωρείται ότι έχει δεχθεί πρώτος κάρτα.

  Η κόκκινη κάρτα υπολογίζεται ως δύο κάρτες. Για παράδειγμα, μετά από 2 κίτρινες και 1 κόκκινη κάρτα, η επόμενη είναι η 5η κάρτα.

  Παίκτης που θα Δεχτεί Κάρτα

  Τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν συμμετέχουν στον αγώνα θα ακυρώνονται.

  Μόνο οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο μετράνε. Κάρτες σε μη παίκτες (π.χ μάνατζερς, αναπληρωματικούς ή παίκτες που έχουν αντικατασταθεί και οι οποίοι δεν παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι) δεν υπολογίζονται.

  Η διευθέτηση θα γίνεται με αναφορά στα διαθέσιμα στοιχεία καρτών που έχει δείξει ο διαιτητής κατά την κανονική διάρκεια του αγώνα των 90 λεπτών. Κάρτες μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας δεν υπολογίζονται.

  Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακόπτεται πριν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά, τότε όλα τα στοιχήματα που παίχτηκαν ακυρώνονται, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση.

  Κόκκινη Κάρτα στον Αγώνα

  Η διευθέτηση θα γίνεται με αναφορά σε όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία για την υπόδειξη μιας Κόκκινης Κάρτας κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου παιχνιδιού 90 λεπτών. Οποιαδήποτε Κόκκινη Κάρτα υποδεικνύεται μετά το σφύριγμα της λήξης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

  Μια Κόκκινη Κάρτα που υποδεικνύεται σε άλλους πλην παικτών (π.χ. προπονητές, αναπληρωματικούς ή παίκτες που έχουν αντικατασταθεί και δεν παίζουν κανένα περαιτέρω ρόλο στον αγώνα), δεν μετρούν.

  Στην περίπτωση ενός αγώνα που διακόπτεται πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

  Μέθοδος Επίτευξης Επόμενου Γκολ

  Φάουλ: Το γκολ πρέπει να σημειωθεί απευθείας με εκτέλεση φάουλ. Σε περίπτωση που η μπάλα χτυπήσει αλλού, το γκολ θα ισχύσει αν αποδοθεί στον παίκτη που εκτέλεσε το φάουλ. Περιλαμβάνει επίσης γκολ που σκοράρονται απευθείας από χτύπημα κόρνερ.

  Πέναλτι: Το γκολ πρέπει να σημειωθεί απ' ευθείας με την εκτέλεση πέναλτι, με τον εκτελεστή του πέναλτι να ονομάζεται σκόρερ.

  Αυτογκόλ: Αν το γκολ κατακυρωθεί ως αυτογκόλ.

  Κεφαλιά: Η τελευταία επαφή του σκόρερ πρέπει να είναι με το κεφάλι.

  Σούτ: Όλοι οι άλλοι τρόποι που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω περιγραφές.

  Κανένα Γκολ

  Σύνολο Αριθμών Φανέλας Σκόρερ

  Αν κάποιο γκολ είναι αυτογκόλ, τότε ο θα μετρήσει ο αριθμός φανέλας του παίκτη που έχει σημειώσει το αυτογκόλ, για λογαριασμό της ομάδας που έχει υπέρ της το γκολ. Αυτό είναι διαφορετικό από τον κανονισμό για τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει.

  Για σκοπούς διευθέτησης στοιχήματος για κάθε ποδοσφαιριστή ισχύει ο αριθμός που είχε στη φανέλα του όταν μπήκε στο παιχνίδι (ή στην περίπτωση αλλαγής, όταν μπαίνει στο γήπεδο).

  Για κάθε παίκτη που δεν φέρει αριθμό φανέλας, θα υπολογίζεται ο αριθμός 12.

  Αν ο αγώνας διακοπεί πριν συμπληρωθούν 90 λεπτά, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί.

  Η Ομάδα να Σκοράρει το Πρώτο/ Δεύτερο/ Επόμενο Γκολ

  Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για την ομάδα που έχει υπέρ της το γκολ.

  Ομάδα να Σκοράρει Τελευταία

  Αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

  Τελευταίο Πέναλτι Εύστοχο/Χαμένο

  Προβλέψτε εάν το τελευταίο πέναλτι θα είναι εύστοχο ή χαμένο - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

  Επόμενο Πέναλτι Ομάδας

  Προβλεψτε αν το επόμενο πέναλτι για μια ομάδα θα είναι εύστοχο ή χαμένο - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στα πέναλτι η εάν η ομάδα δεν χτυπήσει κανένα πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Στην περίπτωση ενός αντικανονικού πέναλτι (όπου ο διαιτητης καταλογίζει στον εκτελεστή του πέναλτι ένα αντικανονικό τρέξιμο ή λάκτισμα), το πέναλτι δεν θα θεωρείται ως εύστοχο ή χαμένο και δεν θα μετρά για αυτή την αγορά.

  Εύστοχα Πέναλτι Ομάδας

  Προβλέψτε το συνολικό αριθμό των εύστοχων πέναλτι για μια ομάδα στην διαδικασία των πέναλτι - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στα πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

  Ομάδα Που Θα Χτυπήσει Το Τελευταίο Πέναλτι

  Προβλέψτε ποια ομάδα θα χτυπήσει το τελευταίο πέναλτι - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

  Συνολικά Εύστοχα Πέναλτι (Στοίχημα Γκολ)

  Προβλέψτε το συνολικό αριθμό των πέναλτι που θα μπουν κατα την διαδικασία των πέναλτι - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

  Διαδικασία Πέναλτι - Ασιατικό Χάντικαπ

  Όλα τα στοιχήματα στις αγορές Ασιατικού Χάντικαπ στα Πέναλτι Σε-Εξέλιξη διευθετούνται σύμφωνα με το score-line για το υπόλοιπο της διαδικασίας των πέναλτι μετά απο την τοποθέτηση του στοιχήματος π.χ πέναλτι που έχουν γίνει πριν την τοποθέτηση του στοιχήματος αγνοούνται για λόγους στοιχηματικούς.
  Αν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  Συνολικά Εύστοχα Πέναλτι (Over/Under)

  Προβλέψτε το συνολικό αριθμό των πέναλτι που θα μπουν κατα την διαδικασία των πέναλτι - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

  Αγορές Ελεύθερων Χτυπημάτων

  Στην περίπτωση ενός αγώνα που διακόπτεται πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχιε ήδη καθοριστεί.

  1ο Ημίχρονο - Αγορές Ελεύθερων Χτυπημάτων: Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

  10 Λεπτά - Αγορές Ελεύθερων Χτυπημάτων: Τα Ελεύθερα Χτυπήματα πρέπει να υποδειχθούν εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, π.χ. μεταξύ 0:00 και 09:59 για να θεωρούνται εντός των πρώτων 10 λεπτών.
  Η καθορισμένη περίοδος των 10 λεπτών πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί).

  Η διευθέτηση μιας συγκεκριμένης αγοράς Εναλλακτικών Ελεύθερων Χτυπημάτων βασίζεται στον αριθμό των Ελεύθερων Χτυπημάτων στο τέλος της καθορισμένης περιόδου του αγώνα, π.χ. 1ο Ημίχρονο / 2ο Ημίχρονο / 10 Λεπτά. Τα Ελεύθερα Χτυπήματα που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν μετρούν.

  Αγορές Ελεύθερων από το Τέρμα

  Στην περίπτωση ενός αγώνα που διακόπτεται πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχιε ήδη καθοριστεί.

  1ο Ημίχρονο - Αγορές Ελεύθερων από το Τέρμα: Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

  10 Λεπτά - Ελεύθερων από το Τέρμα: Τα Ελεύθερα από το Τέρμα πρέπει να υποδειχθούν εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, π.χ. μεταξύ 0:00 και 09:59 για να θεωρούνται εντός των πρώτων 10 λεπτών.
  Η καθορισμένη περίοδος των 10 λεπτών πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί).

  Η διευθέτηση μιας συγκεκριμένης αγοράς Εναλλακτικών Ελεύθερων από το Τέρμα βασίζεται στον αριθμό των Ελεύθερων από το Τέρμα στο τέλος της καθορισμένης περιόδου του αγώνα, π.χ. 1ο Ημίχρονο / 2ο Ημίχρονο / 10 Λεπτά. Τα Ελεύθερα Χτυπήματα που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν μετρούν.

  Αγορές Πλαγίων αουτ

  Στην περίπτωση ενός αγώνα που διακόπτεται πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχιε ήδη καθοριστεί.

  1ο Ημίχρονο - Αγορές Πλαγίων: Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

  10 Λεπτά - Αγορές Πλαγίων: Τα Πλάγια πρέπει να αποδειχθούν εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, π.χ. μεταξύ 0:00 και 09:59 για να θεωρούνται εντός των πρώτων 10 λεπτών.
  Η καθορισμένη περίοδος των 10 λεπτών πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί).

  Η διευθέτηση μιας συγκεκριμένης αγοράς Εναλλακτικών Πλαγίων βασίζεται στον αριθμό των Πλαγίων στο τέλος της καθορισμένης περιόδου του αγώνα, π.χ. 1ο Ημίχρονο / 2ο Ημίχρονο / 10 Λεπτά. Τα Ελεύθερα Χτυπήματα που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν μετρούν.

  Αγορές Διαφοράς Νίκης

  Στην περίπτωση ενός αγώνα που διακόπτεται πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

  1ο Ημίχρονο - Αγορές Διαφοράς Νίκης: Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο

  10 Λεπτά - Αγορές Διαφοράς Νίκης: Τα Γκολ πρέπει να καταλογιστούν εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, π.χ. μεταξύ 0:00 και 09:59 για να θεωρούνται εντός των πρώτων 10 λεπτών.
  Η καθορισμένη περίοδος των 10 λεπτών πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

  Sportbladet Zoom (ποιός παίκτης θα καλύψει τα περισσότερα μέτρα;)

  Συμπεριλαμβάνονται όλοι, παίξουν ή όχι. Μετρούν μόνο οι αναγραφόμενοι παίκτες. Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα στατιστικά Sportbladet Zoom.

  Στατιστικά Αγώνα/Ομάδας/Παίκτη

  Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα στα 90 λεπτά αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

  Για αγορές Στατιστικών Παίκτη, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο παίκτης δεν ξεκινήσει τον αγώνα ή αν τοποθετήσετε ένα στοίχημα κατά τη διάρκεια του Ημιχρόνου και o παίκτης δεν επιστρέψει στον αγώνα για το 2ο ημίχρονο, τότε τα στοιχήματα θα γίνονται άκυρα.

  Η διευθέτηση των ακόλουθων αγορών θα καθορίζεται από τα Opta στοιχεία που παρέχονται και σύμφωνα με τους ορισμούς των ξεχωριστών στατιστικών, όπως αναλύονται παρακάτω:

  Σουτ στο Τέρμα (Αγώνα /Ομάδας/Επιλεγμένου Παίκτη)

  Οποιαδήποτε ηθελημένη προσπάθεια για γκολ, κατά την οποία η μπάλα:

  • Καταλήγει στα δίχτυα
  • Θα κατέληγε στα δίχτυα, αλλά υπήρξε απόκρουση του τερματοφύλακα
  • Θα κατέληγε στα δίχτυα, αλλά υπήρξε παρέμβαση από έναν αμυντικό, οποίος ήταν ο τελευταίος παίκτης μπροστά από το τέρμα.

  Τα σουτ στα δοκαρια δεν μετρούν ως σουτ στο τέρμα, εκτός κι αν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια.

  Τα σουτ που μπλοκάρονται από έναν άλλο παίκτη, ο οποίος δεν είναι ο τελευταίος παίκτης μπροστά από το τέρμα, δεν μετρούν ως σουτ στο τέρμα.

  Σουτ στο Τέρμα (Αγώνα /Ομάδας/Επιλεγμένου Παίκτη)

  Ως σουτ ορίζεται οποιαδήποτε ηθελημένη προσπάθεια για γκολ, κατά την οποία η μπάλα:

  • Καταλήγει στα δίχτυα
  • Θα κατέληγε στα δίχτυα αλλά υπήρξε απόκρουση του τερματοφύλακα ή σταμάτημα αυτής από αντίπαλο παίκτη, ο οποίος είναι ο τελευταίος παίκτης μπροστά από το τέρμα.
  • Έχει πορεία προς το τέρμα και μπλοκάρεται από έναν αμυντικό, όπου υπάρχουν και άλλοι αμυνόμενοι ή ένας τερματοφύλακας πίσω από τον παίκτη που μπλοκάρει την μπάλα.
  • Θα κατέληγε πάνω ή πλάγια από το τέρμα, αλλά υπήρξε σταμάτημα της μπάλας εξαιτίας απόκρουσης του τερματοφύλακα ή παρέμβασης άλλου παίκτη.
  • Βρίσκει στο δοκάρι του τέρματος

  Οφσάιντ (Αγώνα/Ομάδας)

  Καταλογίζεται σε παίκτη που θεωρείται ότι βρίσκεται σε μια θέση οφσάιντ και υποδεικνύεται ένα ελεύθερο χτύπημα.

  Ασίστ (Επιλεγμένου Παίκτη)

  Η τελευταία επαφή με την μπάλα (πάσα, σουτ-πάσα ή οποιαδήποτε άλλη επαφή) που καταλήγει σε επίτευξη ενός γκολ από τον παραλήπτη της μπάλας, χωρίς μια καθοριστική επαφή της μπάλας από αντίπαλο παίκτη. Για αυτογκόλ ή πέναλτι δεν καταγράφεται κάποια ασίστ.

  Τάκλινγκ (Ομάδας/Επιλεγμένου Παίκτη)

  Ως τάκλινγκ ορίζεται η ενέργεια κατά την οποία ένας παίκτης ακουμπά την μπάλα σε προβολή επί του εδάφους και απομακρύνει την μπάλα επιτυχώς από τον παίκτη που την είχε στην κατοχή του.

  Ο παίκτης στον οποίο γίνεται τάκλινγκ, πρέπει να έχει ξεκάθαρα την μπάλα στην κατοχή του προτού δεχθεί το τάκλινγκ.

  Πάσες (Επιλεγμένου Παίκτη)

  Ένα εκούσιο λάκτισμα της μπάλας από έναν παίκτη προς έναν άλλο. Οι σέντρες, τα πλάγια και οι ρίψεις της μπάλας από τερματοφύλακα δεν μετρούν ως πάσες. Τα ελεύθερα από το τέρμα, τα ελεύθερα χτυπήματα, τα κόρνερ, η σέντρα του αγώνα και τα πέναλτι, μπορούν να παιχτούν ως μια πάσα.

Μπάσκετ

 1. Τα στοιχήματα σε 2 αποτελέσματα (2 way) περιλαμβάνουν την παράταση, ενώ σε 3 αποτελέσματα (3 way) δεν περιλαμβάνουν την παράταση.
 2. Διακοπή αγώνα

  Ένας αγώνας πρέπει να πάει σε κανονική διάρκεια, μείον 2 λεπτά, για να θεωρηθούν έγκυρα τα αντίστοιχα στοιχήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και οι αποδόσεις θα ορίζονται σε 1.00.

 3. Ακύρωση ή χρονική μετάθεση

  Ένας αγώνας πρέπει να ξεκινήσει στην καθορισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. Εάν ένας αγώνας ακυρωθεί ή μετατεθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και οι αποδόσεις θα ορίζονται σε 1.00.

 4. Χάντικαπ πόντων

  Τα στοιχήματα σε χάντικαπ πόντων θεωρούνται άκυρα και οι αποδόσεις θα ορίζονται στο 1.00, εάν τα προσαρμοσμένα σκορ των ομάδων καταλήγουν σε ισοπαλία. Τα στοιχήματα για πάνω/κάτω ένα δεδομένο σύνολο θεωρούνται άκυρα και οι αποδόσεις θα ορίζονται στο 1.00, εάν το τελικό σκορ του αγώνα ισούται με το σύνολο.

 5. Νικητής αγώνα

  Τα κερδισμένα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον αδιαφιλονίκητο νικητή της συνάντησης. Για τους σκοπούς αυτής της αγοράς, το επίσημο αποτέλεσμα που δίνεται κατά την ολοκλήρωση του γεγονότος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση όλων των στοιχημάτων πρωταθλήματος και κυπέλλου, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε αποκλεισμούς ή αλλαγές στους πόντους.

 6. Ημίχρονο/Τελικό

  Τα κερδισμένα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν το νικητή του αγώνα στο Ημίχρονο. Για τους σκοπούς αυτών των κανόνων, το Ημίχρονο ορίζεται ως το 1ο και το 2ο Τέταρτο.

 7. Νικητής Πρώτης/Δεύτερης/Τρίτης/Τέταρτης Περιόδου

  Ποια ομάδα θα σκοράρει περισσότερους πόντους στη δεδομένη περίοδο. Αν και οι δυο ομάδες σκοράρουν τους ίδιους πόντους τα στοιχήματα είναι άκυρα και οι αποδόσεις θα ορίζονται στο 1.00.

 8. Ευρωλίγκα - Τετράδα Final 4

  Για να θεωρηθεί κερδισμένη οποιαδήποτε επιλογή της αγοράς αυτής, θα πρέπει να συμμετάσχουν στο final 4 ολες οι ομάδες της επιλογής.

Τένις

 1. Διακοπή αγώνα

  Για να είναι έγκυρο ένα στοίχημα σε έναν αγώνα τένις, πρέπει να παιχτεί τουλάχιστον ένας πόντος. Εάν ένας από τους παίκτες αποσυρθεί ή αποκλειστεί πριν από τον αγώνα ή πριν το τέλος του αγώνα, το γεγονός θα θεωρείται άκυρο και οι αποδόσεις θα ορίζονται στο 1.00. Εάν ένας από τους παίκτες αποσυρθεί ή αποκλειστεί μετά την ολοκλήρωση κάποιων set, τα στοιχήματα που αφορούν αυτά τα set ισχύουν. Τα στοιχήματα ισχύουν μέχρι να παιχτεί ο αγώντας, ακόμα και εάν αναβληθεί για διάστημα μεγαλύτερο από 36 ώρες, εκτός και εάν ο αγώνας ακυρωθεί εντελώς.

 2. Σωστό σκορ

  Για να ισχύουν τα στοιχήματα σωστού σκορ, ο αγώνας πρέπει να παιχτεί έως το τέλος. Εάν ένας από τους παίκτες αποσυρθεί πριν από αυτό το χρόνο, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και οι αποδόσεις θα ορίζονται στο 1.00.

 3. Νικητής αγώνα

  Τα κερδισμένα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον αδιαφιλονίκητο νικητή της συνάντησης. Για τους σκοπούς αυτής της αγοράς, το επίσημο αποτέλεσμα που δίνεται κατά την ολοκλήρωση του γεγονότος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε αποκλεισμούς ή αλλαγές στους πόντους.

4

Fantasy League

 1. Οι αναμετρήσεις είναι φανταστικές και «κατασκευασμένες» από την Novibet, αλλά κρίνονται από τα πραγματικά αποτελέσματα των ομάδων κάθε αγωνιστική στα παιχνίδια πρωταθλήματος, και πιο συγκεκριμένα από το ποια ομάδα θα σκοράρει στην πραγματικότητα τα περισσότερα γκολ!
 2. Π.χ.Έστω ότι η Μπάγερν Μονάχου αντιμετωπίζει στην πραγματικότητα αυτή την αγωνιστική την Ντάρμσταντ και η Ντόρτμουντ την Μάιντζ. Εάν τα παιχνίδια λήξουν: Μπάγερν Μονάχου-Ντάρμσταντ: 2-0 & Μάιντζ-Ντόρτμουντ: 1-2, στο φανταστικό παιχνίδι Μπάγερν-Ντόρτμουντ το αποτέλεσμα θα είναι ισόπαλο με σκορ 2-2.

Μηχανοκίνητος Αθλητισμός

 1. Αποχώρηση οδηγού

  Εάν ένας οδηγός αποσυρθεί πριν από την έναρξη των επίσημων δοκιμών, όλα τα στοιχήματα επί αυτού του οδηγού θα θεωρούνται άκυρα και οι αποδόσεις θα ορίζονται σε 1.00. Εάν ο οδηγός ξεκινήσει τον προκριματικό, αλλά αποτύχει να ξεκινήσει στην πραγματική κούρσα, όλα τα στοιχήματα σε αυτόν τον οδηγό θα θεωρηθούν χαμένα.

  Εάν η κούρσα λάβει κόκκινη σημαία και η αρχική έναρξη ακυρωθεί, τα γεγονότα που διεξάγονται πριν από μια πιθανή επανεκκίνηση δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι οδηγοί που δεν καταφέρουν να εκκινήσουν ξανά θεωρείται ότι έχουν αποσυρθεί από το διαγωνισμό. Σε όλα τα άλλα γεγονότα τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.

 2. Στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού (head-to-head) & 3-way

  Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν για τα στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού (head-to-head) και τα 3 way:

  -Εάν όλοι οι οδηγοί τερματίσουν τον αγώνα, νικητής είναι αυτός με την καλύτερη επίσημη θέση τερματισμού κατά την τελετή απονομής των επάθλων.

  -Εάν κάποιος οδηγός αποτύχει να τερματίσει τον αγώνα, αλλά ο ένας (ή και οι δύο) άλλος/οι τερματίσουν, τα στοιχήματα επί του μη τερματίσαντος/ων θεωρούνται χαμένα και ο νικητής ορίζεται ως άνω.

  -Εάν όλοι οι οδηγοί σε κάποιο στοίχημα δεν τερματίσουν, θεωρείται νικητής ο οδηγός που συμπλήρωσε τους περισσότερους γύρους.

  -Εάν όλοι οι οδηγοί σε κάποιο στοίχημα δεν τερματίσουν, και έχουν συμπληρώσει τον ίδιο αριθμό γύρων, το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο και οι αποδόσεις θα ορίζονται σε 1.00.

 3. Διαγωνιζόμενος που θα αποσυρθεί

  Για τα στοιχήματα στον πρώτο διαγωνιζόμενο που θα αποσυρθεί, ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

  Εάν και οι δύο διαγωνιζόμενοι αποσυρθούν αφού συμπληρώσουν τον ίδιο αριθμό γύρων, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και οι αποδόσεις θα ορίζονται στο 1.00.

  Εάν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν αποσυρθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και οι αποδόσεις θα ορίζονται σε 1.00.

 4. Αγορές πρόκρισης

  Η επίσημη θέση πρόκρισης όπως καταγράφεται από την FIA θα χρησιμοποιηθεί προς διευθέτηση των στοιχημάτων (για τον Ταχύτερο Προκριματικό, θα υπολογίζονται οι χρόνοι που καταγράφηκαν στη μέτρηση της τρίτης φάσης). Οι ποινές δεν ισχύουν για σκοπούς διευθέτησης. Οι οδηγοί πρέπει να ξεκινούν την πρώτη φάση του προκριματικού ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα.

 5. Προς κατάταξη

  Για να καταταχθεί ένας οδηγός πρέπει να συμπληρώσει το 90% των γύρων που ολοκλήρωσε ο νικητής. Ένας οδηγός που αποσύρεται αφού συμπληρώσει το 90% των γύρων που ολοκληρώθηκαν από το νικητή θα διευθετηθεί ως Κατεταγμένος. Αυτοκίνητο ασφαλείας - εκκινήσεις υπό το αυτοκίνητο ασφαλείας δεν μετρούν στη διαγωνιστική φάση του αυτοκινήτου ασφαλείας.

 6. Νικητής Πρωταθλήματος Οδηγών

  Τα κερδισμένα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον αδιαφιλονίκητο νικητή του πρωταθλήματος. Για τους σκοπούς αυτής της αγοράς, το επίσημο αποτέλεσμα που δίνεται κατά την ολοκλήρωση του γεγονότος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση όλων των στοιχημάτων πρωταθλήματος και κυπέλλου, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε αποκλεισμούς ή αλλαγές στους πόντους.

 7. Νικητής Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

  Τα κερδισμένα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον αδιαφιλονίκητο νικητή της συνάντησης. Για τους σκοπούς αυτής της αγοράς, το επίσημο αποτέλεσμα που δίνεται κατά την ολοκλήρωση του γεγονότος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε αποκλεισμούς ή αλλαγές στους πόντους.

 8. Νικητής Αγώνα (Κούρσας)

  Τα κερδισμένα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον αδιαφιλονίκητο νικητή της συνάντησης. Για τους σκοπούς αυτής της αγοράς, το επίσημο αποτέλεσμα που δίνεται κατά την ολοκλήρωση του γεγονότος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε αποκλεισμούς ή αλλαγές στους πόντους.

Χόκεϊ στον Πάγο

 1. Γενικοί κανόνες

  Ένας αγώνας πρέπει να πάει σε κανονική διάρκεια, μείον 5 λεπτά, για να θεωρηθούν έγκυρα τα αντίστοιχα στοιχήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και οι αποδόσεις θα ορίζονται σε 1.00. Η παράταση και τα πέναλτι δεν περιλαμβάνονται στο τελικό αποτέλεσμα.

Μπέιζμπολ

 1. Καθορισμένοι Pitchers (Δηλωμένοι)

  Εάν οι pitchers που ξεκινούν τον αγώνα είναι διαφορετικοί από όπως εμφανίζονται στο ιστορικό στοιχηματισμού σας ή στο δελτίο σας, το στοίχημα σας θα θεωρείται άκυρο και οι αποδόσεις θα ορίζονται σε 1.00. Για τους σκοπούς των εν λόγω στοιχημάτων, ένας αγώνας καθίσταται επίσημος εφόσον έχουν παιχθεί 5 innings (4.5 εάν προηγείται η γηπεδούχος). Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ένας αγώνας τελειώσει ισόπαλος, τα στοιχήματα επί του αγώνα αυτού θα θεωρούνται άκυρα και οι αποδόσεις θα τίθενται ίσες με 1.00. Οι στοιχηματισμοί στο Σύνολο των "Runs" "Run Line" (handicap) και Alternate Run Line ισχύουν, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 9 "innings" (8.5 εάν η γηπεδούχος ομάδα προηγείται). Ένας αγώνας πρέπει να ξεκινήσει στην καθορισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. Εάν ένας αγώνας ακυρωθεί ή μετατεθεί σε μία άλλη ημερομηνία, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και οι αποδόσεις θα ορίζονται σε 1.00.

  Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει τις έξτρα περιόδους (innings)

Πυγμαχία

 1. Γενικοί κανόνες

  Τα αποτελέσματα καθορίζονται από την επίσημη απόφαση των κριτών και περιλαμβάνουν πόντους, νοκ άουτ, τεχνικό νοκ άουτ ή ντεσκαλιφιέ (αποβολή).

  Για τα στοιχήματα στο είδος της έκβασης του αγώνα θα ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

  "KO" περιλαμβάνεται το ΤΚΟ - τεχνικό νοκ άουτ - και το ντισκαλιφιέ

  "Decision" περιλαμβάνεται η Τεχνική Απόφαση

  "Draw" περιλαμβάνεται η Τεχνική ισοπαλία

  Εάν ένας ή και οι δύο μποξέρ αποτύχουν να πιάσουν το καθορισμένο βάρος στον διαφημιζόμενο αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα και θα διευθετούνται στο 1.00, ανεξάρτητα εάν διεξαχθεί το γεγονός. Αριθμός συμπληρωμένων γύρων: Εάν ένας αγώνας πυγμαχίασ σταματήσει πριν από την ολοκλήρωση ενός γύρου, ο προηγούμενος γύρος θα μετρήσει ως ο γύρος που ολοκληρώθηκε τελευταίος. Π.χ. εάν ο αγώνας σταματήσει στη διάρκεια του 9ου γύρου, τότε θα υπάρχουν 8 μόνο ολοκληρωμένοι γύροι. Σε ένα στοίχημα του τύπου: Πάνω/κάτω από 8,5 συμπληρωμένους γύρους, το αποτέλεσμα θα είναι κάτω από 8,5.

 2. Νικητής αγώνα

  Τα κερδισμένα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον αδιαφιλονίκητο νικητή της συνάντησης. Για τους σκοπούς αυτής της αγοράς, το επίσημο αποτέλεσμα που δίνεται κατά την ολοκλήρωση του γεγονότος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση όλων των στοιχημάτων πρωταθλήματος και κυπέλλου, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε αποκλεισμούς ή αλλαγές στους πόντους.

Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο

 1. Γενικοί κανόνες

  Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την παράταση. Πρέπει να διεξαχθούν τουλάχιστον 55 λεπτά αγώνα για να θεωρηθεί ότι τα στοιχήματα ισχύουν. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και οι αποδόσεις θα ορίζονται σε 1.00. Εάν ένας αγώνας λήξει ισόπαλος μετά την παράταση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και οι αποδόσεις θα ορίζονται σε 1.00.

 2. Νικητής αγώνα

  Τα κερδισμένα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον αδιαφιλονίκητο νικητή της συνάντησης. Για τους σκοπούς αυτής της αγοράς, το επίσημο αποτέλεσμα που δίνεται κατά την ολοκλήρωση του γεγονότος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση όλων των στοιχημάτων πρωταθλήματος και κυπέλλου, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε αποκλεισμούς ή αλλαγές στους πόντους.

Ράγκμπι

 1. Γενικοί κανόνες

  Τα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνουν την παράταση. Εάν ο αγώνας διακοπεί πριν από την κανονική διάρκεια, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και οι αποδόσεις θα ορίζονται σε 1.00.

 2. Νικητής αγώνα

  Τα κερδισμένα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον αδιαφιλονίκητο νικητή της συνάντησης. Για τους σκοπούς αυτής της αγοράς, το επίσημο αποτέλεσμα που δίνεται κατά την ολοκλήρωση του γεγονότος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση όλων των στοιχημάτων πρωταθλήματος και κυπέλλου, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε αποκλεισμούς ή αλλαγές στους πόντους.

 

Κρίκετ

 1. Γενικοί κανόνες

  Δοκιμαστικοί αγώνες: Στους αγώνες που επηρεάζονται από δυσμενή καιρό, τα στοιχήματα στο επίσημο αποτέλεσμα θα ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι έχει παιχτεί τουλάχιστον μια μπάλα και σε περίπτωση ισοπαλίας τα στοιχήματα διευθετούνται αντίστοιχα.

  Limited Overs αγώνες: Στους αγώνες που επηρεάζονται από δυσμενή καιρό, τα στοιχήματα θα διέπονται από τους επίσημους κανόνες της κάθε διοργάνωσης. Τα στοιχήματα στο επίσημο αποτέλεσμα θα ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι έχει παιχτεί τουλάχιστον μια μπάλα και στην περίπτωση ισοπαλίας, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν.

  Στοιχηματισμός Περιόδου: Τα στοιχήματα ακυρώνονται εάν ο προγραμματισμένος αριθμός των αγώνων δεν έχει συμπληρωθεί, εκτός και εάν έχει διεξαχθεί ένας επαρκής αριθμός δοκιμαστικών αγώνων ώστε να κριθεί η περίοδος.

  Κορυφαίος Batsman/Bowler της Περιόδου: Συμμετοχή όλων ή όχι.

  Στοιχήματα σε αγώνα County Championship του Η.Β.: Σε περίπτωση ισοπαλίας, τα στοιχήματα στο αποτέλεσμα του αγώνα δεν θα ισχύουν. Σε διαγωνισμούς Κυπέλλου τα αποτελέσματα θα διευθετηθούν σύμφωνα με την ομάδα που θα ανακηρυχθεί επίσημα νικήτρια.

  Υψηλότερα Opening Partnerships και Highest First 15 Overs: Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται σε περίπτωση ισοπαλίας.

  Batting Head to Heads: Και οι δυο δηλωμένοι παίκτες πρέπει να επιλεγούν στην αρχική εντεκάδα για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

  Κορυφαίος Batsman του αγώνα: Πρώτα innings μόνο και τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τον αριθμό των Overs που παίχτηκαν. Τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε οποιονδήποτε παίκτη που δεν είναι στην αρχική 11άδα θα ακυρώνονται. Τα στοιχήματα στους παίχτες που επιλέχτηκαν αλλά δεν συμμετέχουν θα θεωρηθούν χαμένα. Εάν δύο ή περισσότεροι batsmen είναι leading runs scorer, όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες dead heat.

  Αγορές Total/Multi Wides, Sixes και Fours: Κρίκετ Μίας Ημέρας, Πρέπει να έχουν ριφθεί τουλάχιστον 25 Over για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Είκοσι/20, Πρέπει να έχουν ριφθεί τουλάχιστον 10 Over για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

Σνούκερ

 1. Νικητής αγώνα: Τα στοιχήματα ισχύουν ακόμα και εάν ο αντίπαλος δεν αγωνίζεται.

 2. Στοίχημα Frame/Handicap: Εάν ο αγώνας διακοπεί προτού ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και οι αποδόσεις θα ορίζονται σε 1.00.

 3. Στοίχημα αγώνα: Εάν ο αγώνας διακοπεί πριν να ολοκληρωθεί, ο παίκτης που προωθείται στον επόμενο γύρο θα θεωρηθεί νικητής.

Ποδόσφαιρο Σάλας (Futsal)

 1. Νικητής αγώνα

  Τα κερδισμένα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον αδιαφιλονίκητο νικητή της συνάντησης. Για τους σκοπούς αυτής της αγοράς, το επίσημο αποτέλεσμα που δίνεται κατά την ολοκλήρωση του γεγονότος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση όλων των στοιχημάτων πρωταθλήματος και κυπέλλου, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε αποκλεισμούς ή αλλαγές στους πόντους.

Βελάκια

 1. Νικητής αγώνα

  Τα κερδισμένα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον αδιαφιλονίκητο νικητή της συνάντησης. Για τους σκοπούς αυτής της αγοράς, το επίσημο αποτέλεσμα που δίνεται κατά την ολοκλήρωση του γεγονότος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση όλων των στοιχημάτων πρωταθλήματος και κυπέλλου, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε αποκλεισμούς ή αλλαγές στους πόντους.

Χάντμπολ

 1. Νικητής αγώνα

  Τα κερδισμένα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον αδιαφιλονίκητο νικητή της συνάντησης. Για τους σκοπούς αυτής της αγοράς, το επίσημο αποτέλεσμα που δίνεται κατά την ολοκλήρωση του γεγονότος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση όλων των στοιχημάτων πρωταθλήματος και κυπέλλου, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε αποκλεισμούς ή αλλαγές στους πόντους.

Βόλεϊ

 1. Νικητής αγώνα

  Τα κερδισμένα στοιχήματα πρέπει να προβλέπουν τον αδιαφιλονίκητο νικητή της συνάντησης. Για τους σκοπούς αυτής της αγοράς, το επίσημο αποτέλεσμα που δίνεται κατά την ολοκλήρωση του γεγονότος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευθέτηση όλων των στοιχημάτων πρωταθλήματος και κυπέλλου, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε αποκλεισμούς ή αλλαγές στους πόντους.

17

Κανονισμός Ισοπαλίας ή Ισοβαθμίας (Dead Heat)

 1. Σε περίπτωση που ένα μελλοντικό στοίχημα τύχει να έχει περισσότερους από ένα νικητή, π.χ. δυο ποδοσφαιριστές να είναι πρώτοι σκόρερ σε μια διοργάνωση με τον ίδιο αριθμό τερμάτων, θα ισχύει ο ακόλουθος κανονισμός αν δεν ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό:

  Αν σε κάποιο στοίχημα ισχύει ο κανονισμός αυτός, σε περίπτωση ισοπαλίας ή ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων ή συνδυασμών κερδίζουν όλοι όσοι στοιχημάτισαν στις ομάδες ή συνδυασμούς που ισοβάθμησαν αλλά με κατ' αναλογία μειωμένες τιμές. Συγκεκριμένα η απόδοση για την επιλογή θα διαιρείται με τον αριθμό των διαγωνιζομένων που θα εμπλέκονται στην ισοβαθμία. 
  π.χ. στην περίπτωση που για τη θέση του πρώτου σκόρερ του EURO 2012 ισοβαθμήσουν τρεις (3) ποδοσφαιριστές με επτά (7) τέρματα ο καθένας, τότε το κάθε στοίχημα σε ένα από τους 3 ποδοσφαιριστές θεωρείται νικηφόρο με απόδοση το εν τρίτο (1/3) της απόδοσης που θα έπαιρνε χωρίς την ισοβαθμία.

 

18

Κανόνες Στοιχημάτων στον Νικητή Αγώνα

 1. Στην περίπτωση ενός συμμετέχοντα που δεν έχει ξεκινήσει, οι αποδόσεις στους υπολειπόμενους runners (συμμετέχοντες) θα μειώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

  Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι μειώσεις γίνονται από το καθαρό κέρδος.

  Στοίχημα στη νίκη

 • 1,30 και μικρότερο από 75%
 • 1,31 - 1,40 70%
 • 1,41 - 1,53 65%
 • 1,54 - 1,62 60%
 • 1,63 - 1,80 55%
 • 1,81 - 1,95 50%
 • 1,96 - 2,20 45%
 • 2,21 - 2,50 40%
 • 2,51 - 2,75 35%
 • 2,76 - 3,25 30%
 • 3,26 - 4,00 25%
 • 4,01 - 5,00 20%
 • 5,01 - 6,50 15%
 • 6,51 - 10,00 10%
 • 10,01 - 15,00 5%
 • 15,01 και υψηλότερο από 0%
 1. Στην περίπτωση που δεν ξεκινήσουν περισσότεροι από ένας συμμετέχοντες, η συνολική μείωση δεν θα υπερβαίνει το 75%. Κατόπιν, η μείωση βασίζεται στο άθροισμα των παραπάνω ποσοστών.

19

Κανόνες Πολλαπλών Στοιχημάτων

 1. Τα πολλαπλά στοιχήματα θα είναι αποδεκτά, ωστόσο κανένα στοίχημα δεν θα γίνει αποδεκτό, όπου το αποτέλεσμα ενός σκέλους επηρεάζει την έκβαση ενός άλλου.

  Τα πολλαπλά στοιχήματα που συνδυάζουν διαφορετικές επιλογές στο πλαίσιο του ίδιου γεγονότος δεν θα είναι αποδεκτά στην περίπτωση όπου το αποτέλεσμα ενός σκέλους επηρεάζει την έκβαση ενός άλλου ή επηρεάζεται από αυτό, εκτός και εάν παρέχεται ένα Ειδικό στοίχημα για έναν τέτοιο συνδυασμό.

  Τα πολλαπλά στοιχήματα, τα οποία συνδυάζουν επιλογές που κρίνονται σε διαφορετικούς χρόνους, αλλα στο πλαίσιο του ίδιου τουρνουά, δεν θα είναι αποδεκτά. Αυτά τα στοιχήματα θα διευθετηθούν, όπως υποδεικνύεται βάσει της τιμής της δεύτερης ή επακόλουθης επιλογής όπως καθορίστηκε σε κάθε επιμέρους στάδιο.

  Τα πολλαπλά στοιχήματα που συνδυάζουν διαφορετικές επιλογές στο πλαίσιο διαφορετικών γεγονότων, όπου η έκβαση του ενός επηρεάζει ή επηρεάζεται από την έκβαση του άλλου, δεν θα είναι αποδεκτά, εκτός και αν παρέχεται ένα Ειδικό στοίχημα για μια τέτοια επιλογή.

  Στην περίπτωση πολλαπλών στοιχημάτων που περιλαμβάνουν επιλογές με σχετιζόμενες εκβάσεις, εάν ένα στοίχημα ληφθεί ανεπίγνωστα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε μέρος ή όλο το στοίχημα.

 2. Ένα συγκεντρωτικό στοίχημα (αθροιστικό στοίχημα), που είναι επίσης γνωστό ως "τοποθέτηση ενός παρολί", δίνει τη δυνατότητα για υψηλότερα έσοδα, μεταφέροντας τα κέρδη σε ένα γεγονός που τοποθετείται ως ποντάρισμα για το επόμενο γεγονός, κοκ., για έναν προκαθαρισμένο αριθμό επιλεγμένων γεγονότων.

  Η νίκη σε ένα συγκεντρωτικό στοίχημα απαιτεί ότι όλες οι επιλογές σας πρέπει να κερδίσουν υπέρ σας για να λάβετε οποιεσδήποτε αποδόσεις.

 3. Ένα στοίχημα N-πολλαπλό επιτρέπει τη δημιουργία αρκετών μικρότερων συγκεντρωτικών στοιχημάτων από μια επιλογή γεγονότων. Αυτά τα μικρότερα συγκεντρωτικά στοιχήματα διαμορφώνονται, λαμβάνοντας όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των γεγονότων Ν από την αρχική επιλογή γεγονότων. Ένας ελάχιστος αριθμός από επιλογές N+1 απαιτείται για την τοποθέτηση ενός στοιχήματος N-πολλαπλό. Ανάλογα με τον αριθμό των επιλογών, το συνολικό "Κόστος" για τοποθέτηση ενός στοιχήματος N-πολλαπλό είναι υψηλότερο, επειδή δεν πρόκειται για ένα απλό στοίχημα, αλλά για μια σειρά από μικρά στοιχήματα. Ο αριθμός των συνδυασμών εμφανίζεται δίπλα από το Ποντάρισμα στο δελτίο στοιχηματισμού, π.χ. 5 συνδυασμοί εμφανίζονται ως 5x, έτσι ώστε το κόστος του στοιχήματος είναι 5 φορές το Ποντάρισμα.

  Ένα στοίχημα 2πλό ονομάζεται 'Doubles' (Δυάδα/Διπλό), ενώ ένα 3πλό στοίχημα ονομάζεται 'Trebles' (Τριάδα/Τριπλό).

  Για να κερδίσετε ένα στοίχημα N-πολλαπλό πρέπει να κερδίσετε τουλάχιστον έναν συνδυασμό. Επειδή κάθε συνδυασμός είναι ένα συγκεντρωτικό στοίχημα, αυτό σημαίνει ότι όλα τα γεγονότα σε έναν συνδυασμό πρέπει να κερδίσουν, για να κερδίσει ο συνδυασμός. Κάθε συνδυασμός που κερδίζεται προστίθεται στα συνολικά κέρδη του στοιχήματος N-πολλαπλό. Το μέγιστο ποσό που μπορείτε να κερδίσετε (αν έχετε κερδίσει όλους τους συνδυασμούς) εμφανίζεται στα Κέρδη του δελτίου στοιχηματισμού σας.

 

20

Εικονικά Αθλήματα

Εικονικό Ποδόσφαιρο

 1. Λογική Παιχνιδιού

  Η Λειτουργία Πρωταθλήματος Εικονικού Ποδοσφαίρου παρέχει εμπειρία πονταρίσματος αληθινών χρημάτων σε εικονικό ποδόσφαιρο όλες τις ημέρες και ώρες. Οι διαγωνισμοί δημιουργούνται συνεχώς και τα στοιχήματα μπορούν να τοποθετηθούν οποτεδήποτε, ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. 

 2. Λειτουργία Πρωταθλήματος:

 • 16 Ομάδες
 • Παιχνίδια εντός & εκτός έδρας
 • 30 αγωνιστικές ημέρες
 • 8 συνεχόμενοι αγώνες ανά αγωνιστική ημέρα
 • 240 αγώνες ανά περίοδο
 1. Ευρωπαϊκό Κύπελλο και Κύπελλο Εθνών:

  Φάση των Ομίλων

 • 24 Ομάδες (6 όμιλοι με 4 ομάδες ανά όμιλο)
 • 9 τμήματα αγωνιστικής ημέρας (3 αγωνιστικές ημέρες με 3 τμήματα ανά αγωνιστική ημέρα)
 • 4 συνεχόμενοι αγώνες ανά τμήμα αγωνιστικής ημέρας
 • 32 αγώνες σε κάθε φάση ομίλων
 1. Φάση Νοκ-Άουτ

 • 16 Ομάδες
 • 5 γύροι (Γ16[1..4], Γ16[5...8], Γ8, Ημιτελικοί, Τελικός & 3η θέση)
 • 4 συνεχόμενοι αγώνες (Γ16[1..4], Γ16[5...8], Γ8); 2 συνεχόμενοι αγώνες (Ημιτελικοί, Τελικός & 3η θέση)
 • 16 αγώνες ανά φάση νοκ-άουτ
 1. Παγκόσμιο Κύπελλο:

  Φάση των Ομίλων:

 • 32 Ομάδες (8 όμιλοι με 4 ομάδες ανά όμιλο)
 • 12 τμήματα αγωνιστικής ημέρας (3 αγωνιστικές ημέρες με 4 τμήματα ανά αγωνιστική ημέρα)
 • 4 συνεχόμενοι αγώνες ανά τμήμα αγωνιστικής ημέρας
 • 48 αγώνες σε κάθε φάση ομίλων
 1. Φάση Νοκ-Άουτ:

 • 16 Ομάδες
 • 5 γύροι (Γ16[1..4], Γ16[5...8], Γ8, Ημιτελικοί, Τελικός & 3η θέση)
 • 4 συνεχόμενοι αγώνες (Γ16[1..4], Γ16[5...8], Γ8), 2 συνεχόμενοι αγώνες (Ημιτελικοί, Τελικός & 3η θέση)
 • 16 αγώνες ανά φάση νοκ-άουτ
 1. Χρονοδιάγραμμα Αγωνιστικής Ημέρας / Γύρου Κυπέλλου
 1. Λειτουργία Πρωταθλήματος:

 • 01:00 λεπτό διάστημα διαδικτυακού πονταρίσματος 03:00 λεπτά διάστημα πονταρίσματος στο πρακτορείο
 • 02:20 διάστημα μεταξύ αγώνων
 • 00:20 δευτερόλεπτα διάστημα διαδικτυακών αποτελεσμάτων 01:00 λεπτό διάστημα αποτελεσμάτων πρακτορείου
 • 03:40 λεπτά ανά διαδικτυακή αγωνιστική ημέρα
 • 06:20 λεπτά ανά αγωνιστική ημέρα στο πρακτορείο
 1. Ευρωπαϊκό Κύπελλο, Κύπελλο Εθνών και Παγκόσμιο Κύπελλο:

  Φάση των Ομίλων:

 • 01:00 λεπτό διάστημα διαδικτυακού πονταρίσματος (με 00:10 δευτερόλεπτα παύση πονταρίσματος)
  03:00 λεπτά διάστημα πονταρίσματος στο πρακτορείο (με 00:10 δευτερόλεπτα παύση πονταρίσματος)
 • 02:20 διάστημα μεταξύ αγώνων
 • 00:20 δευτερόλεπτα διάστημα διαδικτυακών αποτελεσμάτων
 • 01:00 λεπτό διάστημα αποτελεσμάτων στο πρακτορείο
 • 03:40 λεπτά ανά διαδικτυακή αγωνιστική ημέρα
 • 06:20 λεπτά ανά αγωνιστική ημέρα στο πρακτορείο
 1. Φάση Νοκ-Άουτ:

 • 01:00 λεπτό διάστημα διαδικτυακού πονταρίσματος (με 00:10 δευτερόλεπτα παύση πονταρίσματος)
  03:00 λεπτά διάστημα πονταρίσματος στο πρακτορείο (με 00:10 δευτερόλεπτα παύση πονταρίσματος)
 • 02:30 διάστημα μεταξύ αγώνων
 • 00:20 δευτερόλεπτα διάστημα διαδικτυακών αποτελεσμάτων
 • 01:00 λεπτό διάστημα αποτελεσμάτων στο πρακτορείο
 • 03:50 λεπτά ανά διαδικτυακό γύρο κυπέλλου
 • 06:30 λεπτά ανά γύρο κυπέλλου στο πρακτορείο
 1. Πληροφορίες Χρονοδιαγράμματος Διοργάνωσης
 1. Λειτουργία Πρωταθλήματος:

 • 01:00 λεπτό περίοδος προετοιμασίας
 • Ροή Αγωνιστικής ημέρας, 30 αγωνιστικές ημέρες με
  -03:40 λεπτά ανά διαδικτυακή αγωνιστική ημέρα
  -06:20 λεπτά ανά αγωνιστική ημέρα στο πρακτορείο
 • 01:00 λεπτό ανά περίοδο
 • 112 λεπτά ανά διαδικτυακή περίοδο
 • 192 λεπτά ανά περίοδο στο πρακτορείο
 1. Ευρωπαϊκό Κύπελλο και Κύπελλο Εθνών:

 • 01:00 λεπτό προετοιμασία κυπέλλου
 • Ροή φάσης των Ομίλων, 9 τμήματα αγωνιστικής ημέρας με -
  03:40 λεπτά ανά διαδικτυακή αγωνιστική ημέρα -
  06:20 λεπτά ανά αγωνιστική ημέρα στο πρακτορείο
 • 01:00 λεπτό μετάβασης από τη φάση των ομίλων στη φάση νοκ-άουτ
 • Ροή φάσης νοκ-άουτ, 5 γύροι με -
  03:50 λεπτά ανά διαδικτυακή αγωνιστική ημέρα -
  06:30 λεπτά ανά αγωνιστική ημέρα στο πρακτορείο
 • 01:00 λεπτό μετά το κύπελλο
 • 55:10 λεπτά ανά διαδικτυακό τουρνουά κυπέλλου
 • 92:30 λεπτά ανά τουρνουά κυπέλλου στο πρακτορείο
 1. Παγκόσμιο Κύπελλο:

 • 01:00 λεπτό προετοιμασία κυπέλλου
 • Ροή φάσης των Ομίλων, 12 τμήματα αγωνιστικής ημέρας με -
  03:40 λεπτά ανά διαδικτυακή αγωνιστική ημέρα -
  06:20 λεπτά ανά αγωνιστική ημέρα στο πρακτορείο
 • 01:00 λεπτό μετάβασης από τη φάση των ομίλων στη φάση νοκ-άουτ
 • Ροή φάσης νοκ-άουτ, 5 γύροι με -
  03:50 λεπτά ανά διαδικτυακή αγωνιστική ημέρα -
  06:30 λεπτά ανά αγωνιστική ημέρα στο πρακτορείο
 • 01:00 λεπτό μετά το κύπελλο
 • 66:10 λεπτά ανά διαδικτυακό τουρνουά κυπέλλου
 • 111:30 λεπτά ανά τουρνουά κυπέλλου στο πρακτορείο
 1. Αγορές Στοιχήματος

  Το ποντάρισμα σε έναν αγώνα επιτρέπεται έως και 10 δευτερόλεπτα μετά το εναρκτήριο λάκτισμα. Τα μακροπρόθεσμα στοιχήματα θα κλείσουν κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα. Μόλις αποφασισθεί μια αγορά, θα καθαριστεί και θα αφαιρεθεί από τη λίστα. Οι αγορές στοιχήματος για μελλοντικές αγωνιστικές ημέρες του τρέχοντος τουρνουά παραμένουν ανοικτές. Όταν επιλέγεται μια μελλοντική αγωνιστική ημέρα από την μπάρα στο κάτω μέρος του πλαισίου, οι αγώνες που σχετίζονται με την ημέρα αυτή, μαζί με τις πιθανότητες νίκης, θα εμφανιστούν στην ενότητα των μικρότερων πιθανοτήτων νίκης. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές πονταρίσματος σε σχέση με τους αγώνες:

Αγορά στοιχήματος Περιγραφή
Αγορές που Συνδέονται με τον Αγώνα
Πλήρης Χρόνος 3 Εκδοχών / 1X2 Σκοράρισμα μετά από 90 λεπτά- Κανονικός Χρόνος Αγώνα (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, X - ισοπαλία, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
1ο Ημίχρονο 3 δρόμων / 1X2 Σκορ ημιχρόνου (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, X - ισοπαλία, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
Σύνολο Γκολ Αριθμός γκολ που επιτεύχθηκαν σε έναν αγώνα. 3 πιο σημαντικές σταθερές τιμές για όλους τους αγώνες: Under/Over 1,5, 2,5, 3,5 (U/O)
Χάντικαπ Οι πόντοι του χάντικαπ προστίθενται στο τελικό σκορ παιχνιδιού και νικητής είναι η ομάδα που κερδίζει σε αυτές τις προσθέσεις (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, X - ισοπαλία, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα) 4 πιο σημαντικές σταθερές τιμές για όλους τους αγώνες: Χάντικαπ 1:0; 0:1; 0:2; 2:0
1ο Γκολ Πρώτο γκολ του αγώνα (1 - η γηπεδούχος ομάδα σκοράρει πρώτη, X - καμία ομάδα δεν σκοράρει, 2 - η φιλοξενούμενη ομάδα σκοράρει πρώτη)
Σωστό Σκορ Σωστό Σκορ μετά από 90 λεπτά (0:0 έως 3:3, λοιπά)
Ασιατικό Χάντικαπ * (Λεπτομέρειες παρακάτω) Απενεργοποιημένο από προεπιλογή:υπολογίζονται τα -2 έως 2, μεταδίδονται τα τρία πιο ισορροπημένα
1ο Ημίχρονο 3 Εκδοχών / Πλήρης Χρόνος 3 Εκδοχών Συνδυασμός «Πλήρους Χρόνου 3 Εκδοχών / 1X2» και «1ο Ημίχρονο 3 Εκδοχών / 1X2» όπου τοποθετείτε ένα συνδυαστικό στοίχημα και στα δύο αποτελέσματα (XX,1X,11,X1,2X,22,X2)
Διπλή Ευκαιρία Σκορ μετά από 90 λεπτά - Χρόνος Κανονικού Αγώνα Η Διπλή Ευκαιρία καλύπτει δύο από τρία πιθανά αποτελέσματα. Υπολογίζουμε και μεταδίδουμε και τους 3 συνδυασμούς: 1X, 2X, 12
Διπλή Ευκαιρία Ημιχρόνου Σκορ μετά το πρώτο ημίχρονο. Η Διπλή Ευκαιρία καλύπτει δύο από τρία πιθανά αποτελέσματα. Υπολογίζουμε και μεταδίδουμε και τους 3 συνδυασμούς: 1X, 2X, 12
Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες Σκορ μετά από 90 λεπτά - Κανονικός Χρόνος Αγώνα (Ναι - και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν τουλάχιστον ένα γκολ, Όχι - τουλάχιστον μία από τις ομάδες δεν σκοράρει ένα γκολ)
Ομάδες που σκοράρουν (Εντός/Εκτός έδρας) Σκορ μετά από 90 λεπτά - Κανονικός Χρόνος Αγώνα (1 - η γηπεδούχος ομάδα σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ, 2 - η φιλοξενούμενη ομάδα σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ, και οι δύο ομάδες,καμία ομάδα)
Υψηλότερο Σκορ Ημιχρόνου Σκορ μετά από 90 λεπτά - Χρόνος Κανονικού Αγώνα Ανώτερος αριθμός γκολ σε κάποιο ημίχρονο ή ισοδύναμος αριθμός γκολ και στα δύο ημίχρονα (1ο Ημίχρονο, Ισοπαλία, 2ο Ημίχρονο)
Σύνολο Γκολ Ομάδας Σκορ μετά από 90 λεπτά - Χρόνος Κανονικού Αγώνα Αριθμός γκολ που επιτεύχθηκαν από την αναφερθείσα ομάδα (γηπεδούχος ομάδα, φιλοξενούμενη ομάδα, υπολογισμός και διανομή των 3 πιο σημαντικών σταθερών τιμών και για τις δύο ομάδες: Under/Over 0,5, 1,5, 2,5 (U/O)
Αριθμός γκολ εντός έδρας Ακριβής αριθμός γκολ που επιτεύχθηκαν από τη γηπεδούχο ομάδα (0/1/2/3/4+)
Αριθμός γκολ εκτός έδρας Ακριβής αριθμός γκολ που επιτεύχθηκαν από την φιλοξενούμενη ομάδα (0/1/2/3/4+)
Αριθμός γκολ Αριθμός γκολ που επιτεύχθηκαν σε έναν αγώνα (0/1/2/3/4/5/6+)
Μονός/Ζυγός Αριθμός Συνολικών Γκολ Σκορ μετά από 90 λεπτά - Κανονικός Χρόνος Αγώνα (μονός, ζυγός αριθμός των συνολικών γκολ) Σημείωση: Οι αγώνες που τελειώνουν με μηδέν γκολ θα θεωρούνται ως ζυγό αποτέλεσμα.
Draw No Bet Σκορ μετά από 90 λεπτά - Κανονικός Χρόνος Αγώνα (οι παίκτες θα λάβουν το ποσό του πονταρίσματος αν το παιχνίδι λήξει ισοπαλία (1 - η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει, 2 - η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει)
Σύνολα 1ου Ημιχρόνου Υπολογισμός και διανομή των 3 πιο σημαντικών σταθερών τιμών για όλους τους αγώνες: Under/Over 0,5, 1,5, 2,5 (U/O)
Ασιατικό Χάντικαπ 1ου Ημιχρόνου Απενεργοποιημένο από προεπιλογή/ υπολογίζονται τα -2 έως 2, τα τρία πιο ισορροπημένα μεταδίδονται
Σύνολο Γκολ Ασιατικού Απενεργοποιημένο από προεπιλογή/ υπολογίζονται τα -0,5 έως 5,5, τα τρία πιο ισορροπημένα μεταδίδονται
Σύνολο Γκολ 1ου Ημιχρόνου Ασιατικού Απενεργοποιημένο από προεπιλογή/ υπολογίζονται τα 0,5 έως 2,5, τα τρία πιο ισορροπημένα μεταδίδονται
Συνδυασμός 1X2 και Σύνολο Συνδυασμός 1X2 και αγορά Συνόλου Γκολ (1U/1O/XU/XO/2U/2O)

Μακροπρόθεσμο Ποντάρισμα

Αγορά στοιχήματος Περιγραφή
Λειτουργία Πρωταθλήματος
Σχετική Αγωνιστική Ημέρα
Αριθμός Γκολ στην Αγωνιστική Ημέρα Συνολικός αριθμός γκολ που επιτεύχθηκαν από όλες τις ομάδες (U/O)
Σύνολο Γκολ Γηπεδούχων Ομάδων Συνολικός αριθμός γκολ που επιτεύχθηκαν από όλες τις γηπεδούχους ομάδες (U/O)
Σύνολο Γκολ Φιλοξενούμενων Ομάδων Συνολικός αριθμός γκολ που επιτεύχθηκαν από όλες τις φιλοξενούμενες ομάδες (U/O)
Περισσότερα Γκολ Γηπεδούχων ή Φιλοξενούμενων Ομάδων Ποιος πετυχαίνει τα περισσότερα γκολ - οι γηπεδούχοι ή οι φιλοξενούμενες ομάδες (1 - η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει, X - ισοπαλία, 2 - η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει)
Αριθμός Νικών Ομάδας Εντός έδρας Αριθμός νικών ομάδας εντός έδρας (U/O)
Αριθμός Ισοπαλιών Αριθμός ισοπαλιών (U/O)
Αριθμός Νικών Ομάδας Εκτός έδρας Αριθμός νικών ομάδας εκτός έδρας (U/O)
Σχετικό Πρωτάθλημα (κλειστές αγορές κατά τη διάρκεια των αγώνων)
Νικητής Περιόδου Προσφέρθηκε αρχικά για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Μόλις μια ομάδα αποκλεισθεί, θα αφαιρεθεί από την προσφορά.
Πρώτοι 5 φιναλίστ Θα τερματίσει η ομάδα στις θέσεις πίνακα 1…5; (Ναι/Όχι)
Τελευταίοι 3 φιναλίστ Θα τερματίσει η ομάδα στις θέσεις πίνακα 14…16; (Ναι/Όχι)
Teams to Score (Home / Away) Ποια ομάδα θα τερματίσει σε καλύτερη θέση στο τέλος της περιόδου; 12 αγορές, περιορισμός σε 20 συνδυασμούς
Καλύτερη Απόδοση Ανάμεσα σε Δύο (Head-to-Head) Ποια ομάδα θα τερματίσει σε καλύτερη θέση στο τέλος της περιόδου; 12 αγορές, περιορισμός σε 20 συνδυασμούς
Ευρωπαϊκό Κύπελλο, Κύπελλο Εθνών και Παγκόσμιο Κύπελλο
Φάση των Ομίλων (κλειστές αγορές κατά τη διάρκεια των αγώνων)
Κυπελλούχος Ίδια αγορά όπως στη φάση των νοκ-άουτ, αλλά προσφέρθηκε ήδη κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων. Προσφέρθηκε αρχικά για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Μόλις μια ομάδα χάσει, θα αφαιρεθεί από την προσφορά.
Νικητής Ομίλου Προσφέρθηκε αρχικά για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Μόλις μια ομάδα χάσει, θα αφαιρεθεί από την προσφορά.
Πρόκριση στα πλέι-οφ Προσφέρθηκε αρχικά για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Μόλις μια ομάδα χάσει, θα αφαιρεθεί από την προσφορά.
Ακριβής σειρά 1-2 ανά όμιλο Προσφέρονται όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί, απεικόνιση σε στυλ μήτρας (όπως χρησιμοποιείται επίσης για το straight forecast στις κυνοδρομίες)
Φάση των Νοκ Άουτ (κλειστές αγορές κατά τη διάρκεια των αγώνων)
Κυπελλούχος Προσφέρθηκε αρχικά για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Μόλις μια ομάδα αποκλεισθεί, θα αφαιρεθεί από την προσφορά.
Να φτάσει στον τελικό Προσφέρθηκε αρχικά για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Μόλις μια ομάδα αποκλεισθεί, θα αφαιρεθεί από την προσφορά.
Ακριβής σειρά 1-2 Προσφέρονται όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί, απεικόνιση σε στυλ μήτρας (όπως χρησιμοποιείται επίσης για το straight forecast στις κυνοδρομίες).

 

*Λεπτομέρειες Ασιατικού Χάντικαπ:
Το στοίχημα Ασιατικού Χάντικαπ εφαρμόζει ένα χάντικαπ στην επιλεγμένη ομάδα και μειώνει τον πιθανό αριθμό αποτελεσμάτων από τρία (σε παραδοσιακό στοίχημα 1X2) σε δύο αποκλείοντας το αποτέλεσμα της ισοπαλίας. Το χάντικαπ, το οποίο είτε είναι ένα πλήρης αριθμός, ένας μισός αριθμός ή ένας συνδυασμός αυτών προσπαθεί να εξισορροπήσει την αγορά. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ένας πλήρης αριθμός για το χάντικαπ, το τελικό σκορ που προσαρμόστηκε μέσω του χάντικαπ μπορεί να οδηγήσει σε ισοπαλία, κατά την οποία όλοι οι παίκτες θα λάβουν πίσω τα αρχικά στοιχήματά τους εφόσον δεν υπάρχει νικητής, ενώ τα χάντικαπ ενός τετάρτου (¼) μοιράζουν το στοίχημα μεταξύ των δύο πλησιέστερων διαστημάτων ½ κατά τα οποία ο παίκτης μπορεί να κερδίσει και να ισοφαρίσει (κέρδος ½ του στοιχήματος) ή να χάσει και να ισοφαρίσει (απώλεια ½ στοιχήματος). Το ποντάρισμα διαιρείται αυτόματα σε ίσα μέρη και τοποθετείται σε 2 ξεχωριστά στοιχήματα. Ανατρέξτε στα ακόλουθα παραδείγματα σε σχέση με το διακανονισμό των στοιχημάτων:

Χάντικαπ Αποτέλεσμα
ομάδας
Αποτέλεσμα
στοιχήματος
0 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Επιστροφή ποσού
πονταρίσματος
Ήττα Ήττα
-0.25 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Μισή Ήττα
Ήττα Ήττα
-0.50 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Ήττα
Ήττα Ήττα
-0.75 Νίκη με 2+ Νίκη
Νίκη με 1 Μισή Νίκη
Ισοπαλία Ήττα
Ήττα Ήττα
-1.00 Νίκη με 2+ Νίκη
Νίκη με 1 Επιστροφή ποσού
πονταρίσματος
Ισοπαλία Ήττα
Ήττα Ήττα
-1.25 Νίκη με 2+ Νίκη
Νίκη με 1 Μισή Ήττα
Ισοπαλία Ήττα
Ήττα Ήττα
-1.50 Νίκη με 2+ Νίκη
Νίκη με 1 Ήττα
Ισοπαλία Ήττα
Ήττα Ήττα
-1.75 Νίκη με 3+ Νίκη
Νίκη με 2 Μισή Νίκη
Νίκη με 1 Ήττα
Ισοπαλία Ήττα
Ήττα Ήττα
-2.00 Νίκη με 3+ Νίκη
Νίκη με 2 Επιστροφή ποσού
πονταρίσματος
Νίκη με 1 Ήττα
Ισοπαλία Ήττα
Ήττα Ήττα
Χάντικαπ Αποτέλεσμα
ομάδας
Αποτέλεσμα
στοιχήματος
0 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Επιστροφή ποσού
πονταρίσματος
Ήττα Ήττα
+0.25 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Μισή Νίκη
Ήττα Ήττα
+0.50 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Νίκη
Ήττα Ήττα
+0.75 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Νίκη
Ήττα με 1 Μισή Ήττα
Ήττα με 2+ Ήττα
+1.00 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Νίκη
Ήττα με 1 Επιστροφή ποσού
πονταρίσματος
Ήττα με 2+ Ήττα
+1.25 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Νίκη
Ήττα με 1 Μισή Νίκη
Ήττα με 2+ Ήττα
+1.50 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Νίκη
Ήττα με 1 Νίκη
Ήττα με 2+ Ήττα
+1.75 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Νίκη
Ήττα με 1 Νίκη
Ήττα με 2 Μισή Ήττα
Ήττα με 3+ Ήττα
+2.00 Νίκη Νίκη
Ισοπαλία Νίκη
Ήττα με 1 Νίκη
Ήττα με 2 Επιστροφή ποσού
πονταρίσματος
Ήττα με 3+ Ήττα
 1. Διάφορα

  Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται ως απευθείας ροές βίντεο μέσω μιας ενσωματωμένης εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων στον περιηγητή ιστού σας. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των τεσσάρων διαθεσίμων παιχνιδιών ή εναλλακτικά να παρακολουθήσετε μόνο το αγαπημένο παιχνίδι σας. Οι προσομοιώσεις αγώνων δημιουργούνται μέσω ενός συνδυασμού Τεχνητής Νοημοσύνης και ανεξάρτητων γεννητριών τυχαίων αριθμών. Ταυτόχρονα, οι παράμετροι απόδοσης των παικτών βασίζονται σε επαγγελματίες παίκτες ποδοσφαίρου (π.χ. με όρους αριθμού των γκολ, φυσικής κατάστασης, στατιστικών διαδοχικών αγώνων κλπ.).

 1. RTP

  RTP Εικονικού Ποδοσφαίρου είναι 94% με 70%.

Εικονικός Κλασικός Ιππόδρομος

 1. Πώς να παίξετε

  Ο Εικονικός Κλασικός Ιππόδρομος σας παρέχει εμπειρία πονταρίσματος αληθινών χρημάτων σε εικονικές ιπποδρομίες. Ο Εικονικός Κλασικός Ιππόδρομος εκτελεί 2 ανεξάρτητα κανάλια κούρσας παράλληλα, ενώ κάθε κανάλι προβάλει τις ημέρες κούρσας που παράγονται συνεχώς. Τα στοιχήματα μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι και 10 δευτερόλεπτα πριν την έναρξη της επερχόμενης κούρσας καθώς και σε όλες τις μελλοντικές κούρσες των τρεχουσών ημερών κούρσας ανά πάσα στιγμή.

 1. Πληροφορίες ημέρας κούρσας

  Οι ημέρες κούρσας παράγονται συνεχώς - μια νέα ημέρα θα ξεκινήσει μόλις τελειώσει η τρέχουσα. Η ημέρα μονής κούρσας καλύπτει 9 κούρσες στον ίδιο αγωνιστικό στίβο (χόρτο ή χώμα) με μέση συνολική διάρκεια αγωνιστικής ημέρας 35 λεπτά.

 1. Πληροφορίες κούρσας

  Ανάλογα με τον αριθμό των αλόγων που συμμετέχουν (8, 10 ή 12 άλογα) και την απόσταση της κούρσας (3 διαφορετικές αποστάσεις ανά στίβο) η μονή κούρσα έχει διάρκεια περίπου 3 έως 5 λεπτά και, ξεχωριστά στις περιόδους «Έναρξη Κούρσας» (15 δευτερόλεπτα), «Περιγραφή Αλόγου» (6 δευτερόλεπτα ανά άλογο), «Διακοπή Πονταρίσματος» (10 δευτερόλεπτα), «Αγώνας» (70 έως 160 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την απόσταση της κούρσας) και «Τέλος Κούρσας» (10 δευτερόλεπτα). Κατά την έναρξη/λήξη της ημέρας κούρσας υπάρχει επίσης μια περίοδος «Έναρξης/Λήξης Ημέρας Κούρσας» (30 δευτερόλεπτα έκαστη).

 1. Ποντάρισμα

  Το ποντάρισμα σε μια κούρσα Εικονικού Κλασικού Ιπποδρόμου επιτρέπεται έως και 10 δευτερόλεπτα πριν από την εκκίνηση της κούρσας. Οι αγορές στοιχήματος για μελλοντικές κούρσες των τρεχουσών ημερών κούρσας (κανάλι κούρσας 1 και κανάλι κούρσας 2) παραμένουν ανοικτές. Αν επιλεγεί ένας μελλοντικός αγώνας από το «Ημερολόγια Κούρσας», θα εμφανιστεί αυτόματα ο πίνακας πιθανοτήτων στο κάτω μέρος στην αντίστοιχη θέση κύλισης. Διατίθενται οι ακόλουθες αγορές στοιχήματος σε σχέση με τις κούρσες:

Αγορά Περιγραφή
Νικητής Στοιχηματίζετε ότι το άλογο που επιλέξατε θα κερδίσει.
Θέση Στοιχηματίζετε ότι το άλογο που επιλέξατε θα τερματίσει πρώτο, δεύτερο ή τρίτο.
Πρόβλεψη Σειράς Δύο Πρώτων
(Straight Forecast) / Διπλή Πρόβλεψη
Με τα στοιχήματα straight forecast ποντάρετε σε 2 άλογα τα οποία προβλέπετε να τερματίσουν πρώτα και δεύτερα, στη σωστή σειρά. Μπορείτε επίσης να ποντάρετε σε διπλή πρόβλεψη που σας επιτρέπει να στοιχηματίσετε στα άλογα που τερματίζουν στην πρώτη και δεύτερη θέση σε οποιαδήποτε σειρά. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποντάρισμά σας θα είναι 2 φορές το αρχικό ποντάρισμα. Εφόσον τα δύο άλογα που επιλέξατε τερματίσουν στις 2 πρώτες θέσεις, θα κερδίσετε το στοίχημα. Το αποτέλεσμα περιορίζεται στα 20 πιο πιθανά.
Straight Tricast / Dual Tricast Με το στοίχημα straight tricast bet πρέπει να επιλέξετε 3 άλογα τα οποία πιστεύετε ότι θα τερματίσουν πρώτα, δεύτερα και τρίτα στη σωστή σειρά. Το στοίχημα dual tricast σας επιτρέπει να ποντάρετε στα άλογα που τερματίζουν στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση σε οποιαδήποτε σειρά. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποντάρισμά σας θα είναι 6 φορές το αρχικό ποντάρισμα. Εφόσον τα τρία άλογα που επιλέξατε τερματίσουν στις 3 πρώτες θέσεις, θα κερδίσετε το στοίχημα. Το αποτέλεσμα περιορίζεται στα 20 πιο πιθανά.
 1. Διάφορα

  Όλες οι κούρσες μεταδίδονται ως απευθείας ροές βίντεο μέσω μιας ενσωματωμένης εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων στον περιηγητή ιστού σας. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των δύο ανεξάρτητων καναλιών κούρσας ή εναλλακτικά να παρακολουθήσετε μόνο το αγαπημένο σας κανάλι. Οι προσομοιώσεις κούρσας δημιουργούνται μέσω ενός συνδυασμού Τεχνητής Νοημοσύνης και ανεξάρτητων γεννητριών τυχαίων αριθμών. Οι παράμετροι απόδοσης των αλόγων Εικονικού Κλασικού Ιπποδρόμου βασίζονται στις παραμέτρους απόδοσης αληθινών αλόγων (π.χ. με όρους επιτάχυνσης, ταχύτητας και αντοχής, στατιστικών συνεχών αγώνων κ.λπ.).

 1. RTP

  RTP Εικονικού Κλασικού Ιπποδρόμου είναι 85% με 80%.

Εικονικό Τέννις Όπεν

 1. Πώς να παίξετε

  Το Εικονικό Τένις Όπεν (VTO) σας παρέχει εμπειρία πονταρίσματος αληθινών χρημάτων 24/7/365 σε εικονικό τένις στο οποίο λειτουργούν συνεχώς 2 τουρνουά κυπέλλου νοκ-άουτ παράλληλα. Κάθε τουρνουά αποτελείται από 4 γύρους που ξεκινούν με 16 παίκτες (γύρος των 16, γύρος των 8, ημιτελικοί, τελικοί). Προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη επαρκούς χρόνου για ποντάρισμα, το Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη (GUI) αλλάζει συνεχώς μεταξύ των 2 τουρνουά με βάση τους γύρους, δηλαδή ένας γύρο κυπέλλου σε γρασίδι ακολουθείται πάντα από έναν γύρο κυπέλλου σε σκληρό τερέν και αντίστροφα. Είναι δυνατό να τοποθετηθούν στοιχήματα σε όλους τους αγώνες του επόμενου διαθέσιμου γύρου του κυπέλλου.

 1. Πληροφορίες τουρνουά

  Εξαιτίας της διεξαγωγής παράλληλων τουρνουά, ένα πλήρες τουρνουά κυπέλλου διαρκεί 25:30 λεπτά, που χωρίζεται σε μια περίοδο «Εισαγωγής Τουρνουά» 15 δευτερόλεπτων πριν από την έναρξη του κυπέλλου, τη ροή «Γύρου Κυπέλλου» διάρκειας 3:30 ανά γύρο κυπέλλου και μια περίοδο «Πανηγυρισμού Κυπέλλου» για ακόμη 15 δευτερόλεπτα στο τέλος κάθε τουρνουά κυπέλλου.

 1. Πληροφορίες γύρου κυπέλλου

  Ένας γύρος κυπέλλου διαρκεί 3:30 λεπτά. Ανάλογα με τον γύρο του κυπέλλου, μεταδίδονται πλήρως όλοι οι διαθέσιμοι αγώνες (γύρος 16 = 8 αγώνες, γύρος 8 = 4 αγώνες, ημιτελικοί = 2 αγώνες, τελικός = 1 αγώνας), κατά τους οποίους ο πελάτης έχει την ευχέρεια να αλλάζει τα βίντεο μεταξύ των αγώνων.

 1. Ποντάρισμα

  Το ποντάρισμα σε έναν αγώνα Εικονικού Τένις επιτρέπεται έως και 10 δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη του αγώνα. Δυνατότητα πονταρίσματος παρέχεται σε επίπεδο game, σετ και αγώνα. Οι αγορές στοιχήματος ανοίγουν πάντα για τουλάχιστον 3:30 λεπτά πριν τον αγώνα (μπορείτε να στοιχηματίσετε στον επόμενο διαθέσιμο γύρο σε γρασίδι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο γύρος σε σκληρό τερέν και αντίστροφα). Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές πονταρίσματος σε σχέση με τους αγώνες:

  Στοίχημα σε επίπεδο παιχνιδιού

 • Νικητής του game 1 στο σετ 1 (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Σωστό σκορ στο game 1 στο σετ 1 (game-0, game-15, game-30, game-40 - 0-game, 15- game, 30-game, 40-game)

Στοίχημα σε επίπεδο σετ

 • Νικητής στο σετ 1 (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Σωστό Σκορ στο σετ 1: (6:0, 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 7:5, 7:6 – 0:6, 1:6, 2:6, 3:6: 4:6, 5:7, 6:7)
 • Συνολικός αριθμός game στο σετ 1: (Over / Under, 3 διαφορετικές προσφορές)
 • Μονός/ζυγός αριθμός game στο σετ 1: (Μονός / Ζυγός)

Στοίχημα σε επίπεδο αγώνα

 • Νικητής του αγώνα (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Τελικό Αποτέλεσμα (σε σετ - 3 νικηφόρα) (2:0; 2:1 – 0:2; 1:2)
 • Συνολικός αριθμός game σε έναν αγώνα: (Over / Under, 1 προσφορά)
 1. Διάφορα

  Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται ως απευθείας ροές βίντεο μέσω μιας ενσωματωμένης εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων στον περιηγητή ιστού σας. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ όλων των διαθεσίμων αγώνων ανά γύρο κυπέλλου ή εναλλακτικά να παρακολουθήσετε μόνο τον αγαπημένο αγώνα σας. Οι προσομοιώσεις αγώνων δημιουργούνται μέσω ενός συνδυασμού Τεχνητής Νοημοσύνης και ανεξάρτητων γεννητριών τυχαίων αριθμών. Συγχρόνως, οι παράμετροι απόδοσης των παικτών Εικονικού Τένις Όπεν βασίζονται σε επαγγελματίες παίκτες (π.χ. με όρους φυσικής κατάστασης, στατιστικών διαδοχικών αγώνων κλπ.).

 1. RTP

  RTP Εικονικού Τέννις Όπεν είναι 94% με 70%.

Εικονικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ

 1. Πώς να παίξετε

  Ο Εικονικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ σας παρέχει εμπειρία πονταρίσματος αληθινών χρημάτων σε εικονικό μπάσκετ. Το πρωτάθλημα αποτελείται από 16 ομάδες και οι περίοδοι διεξάγονται συνεχώς. Κάθε περίοδος αποτελείται από 30 αγωνιστικές ημέρες (αγώνες εντός και εκτός έδρας). Τα στοιχήματα μπορούν να τοποθετηθούν ανά πάσα στιγμή, ακόμη και εντός μιας περιόδου.

 1. Πληροφορίες Περιόδου

  Μια περίοδος διαρκεί 106:30 λεπτά συνολικά, που χωρίζεται σε περίοδο «Προετοιμασίας πριν το Πρωτάθλημα», «Ροή αγωνιστικής ημέρας» και «Προετοιμασίας μετά το πρωτάθλημα». Η «Περίοδος Προετοιμασίας πριν το Πρωτάθλημα» εκτελείται πριν από την έναρξη μιας περιόδου και διαρκεί 60 δευτερόλεπτα. Όλες οι αγωνιστικές ημέρες ανακεφαλαιώνονται στην περίοδο «Ροή Αγωνιστικής Ημέρας» συνολικής διάρκειας 105:00. Στο τέλος κάθε περιόδου ακολουθεί μια «Περίοδος μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου» διάρκειας 30 δευτερολέπτων.

 1. Πληροφορίες αγωνιστικής ημέρας

  Η αγωνιστική ημέρα διαρκεί 3:30 λεπτά. Χωρίζεται σε «Περίοδο Προετοιμασίας πριν τον Αγώνα» «1ο τέταρτο», «2ο τέταρτο», «Ημίχρονο», «3ο τέταρτο», «4ο τέταρτο», Παράταση (αν το αποτέλεσμα του αγώνα είναι ισοπαλία μετά το 4ο τέταρτο») και «Περίοδος μετά τον Αγώνα». Η περίοδος «Προετοιμασίας πριν από τον Αγώνα» εκτελείται πριν από την έναρξη ενός αγώνα για 30 δευτερόλεπτα. Ο αγώνας διαρκεί 2:30 λεπτά συνολικά, με διακοπή ημιχρόνου διάρκειας 10 δευτερόλεπτα ενδιάμεσα. Μετά από κάθε αγώνα ακολουθεί μια «Περίοδος μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου» διάρκειας 20 δευτερολέπτων. Η αλλαγή αγωνιστικής ημέρας διαρκεί 10 δευτερόλεπτα.

 1. Ποντάρισμα

  Το ποντάρισμα σε έναν αγώνα Εικονικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ επιτρέπεται έως και 10 δευτερόλεπτα μετά το σφύριγμα της έναρξης. Οι αγορές στοιχήματος για μελλοντικές αγωνιστικές ημέρες της τρέχουσας περιόδου παραμένουν ανοικτές. Όταν επιλέγεται μια μελλοντική αγωνιστική ημέρα από την μπάρα «Αγωνιστική Ημέρα» στο κάτω μέρος, οι αγώνες που σχετίζονται με την ημέρα αυτή, μαζί με τις πιθανότητες νίκης, θα εμφανιστούν στην ενότητα των μικρότερων πιθανοτήτων νίκης. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές πονταρίσματος σε σχέση με τους αγώνες:

 • Νικητής Αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης: Σκορ μετά από 4 τέταρτα (+ παράταση) (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Σύνολο Πόντων, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης: Σύνολο πόντων που επιτεύχθηκαν και από τις δύο ομάδες στον αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης (over, under)
 • Χάντικαπ, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης: Οι πόντοι του χάντικαπ προστίθενται στο τελικό σκορ αγώνα και νικητής είναι η ομάδα που έχει το μεγαλύτερο άθροισμα (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Περιθώριο Νίκης, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης: Περιθώριο μεταξύ των πόντων που πέτυχαν οι δύο ομάδες στο τέλος του αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης.
 • Νικητής 1ου Ημιχρόνου: Νικητής των πρώτων δύο τέταρτων (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, x - ισοπαλία, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Σύνολο Πόντων 1ου Ημιχρόνου: Σύνολο πόντων που επιτεύχθηκαν στο πρώτο ημίχρονο (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Χάντικαπ 1ου Ημιχρόνου: Οι πόντοι του χάντικαπ προστίθενται στο σκορ ημιχρόνου του παιχνιδιού και νικητής είναι η ομάδα που κερδίζει σε αυτές τις προσθέσεις (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Περιθώριο Κέρδους 1ου Ημιχρόνου: Περιθώριο μεταξύ των πόντων που πέτυχαν οι δύο ομάδες στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Νίκη με x πόντους: Ποια ομάδα θα σκοράρει X πόντους πρώτη (1 - κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα, 2 - κερδίζει η φιλοξενούμενη ομάδα)
 • Υψηλότερο Σκορ Τετάρτου: Το τέταρτο του αγώνα στο οποίο επιτυγχάνονται οι περισσότεροι πόντοι (και από τις δύο ομάδες). Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα τέταρτα έχουν ίδιο συνολικό αριθμό υψηλότερων πόντων, δεν θα ισχύουν οι κανόνες ισοβαθμίας καθώς το αποτέλεσμα προκύπτει από την επιλογή στοιχήματος «Περιπτώσεις Ισοβαθμίας». (1η, 2η, 3η, 4η περίπτωση ισοβαθμίας)
 • Σύνολο Πόντων της Γηπεδούχου Ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης: Σύνολο πόντων που επιτεύχθηκαν από τη γηπεδούχο ομάδα στον αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης (over, under)
 • Σύνολο Πόντων της Φιλοξενούμενης Ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης: Σύνολο πόντων που επιτεύχθηκαν από τη φιλοξενούμενη ομάδα στον αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης (over, under)
 1. Διάφορα

  Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται ως απευθείας ροές βίντεο μέσω μιας ενσωματωμένης εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων στον περιηγητή ιστού σας. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των οκτώ διαθεσίμων παιχνιδιών ανά αγωνιστική ημέρα ή εναλλακτικά να παρακολουθήσετε μόνο τον αγαπημένο αγώνα σας. Οι προσομοιώσεις αγώνων δημιουργούνται μέσω ενός συνδυασμού Τεχνητής Νοημοσύνης και ανεξάρτητων γεννητριών τυχαίων αριθμών. Ταυτόχρονα, οι παράμετροι απόδοσης των παικτών βασίζονται σε επαγγελματίες παίκτες μπάσκετ (π.χ. με όρους αριθμού των πόντων, φυσικής κατάστασης, στατιστικών διαδοχικών αγώνων κλπ.).

 1. RTP

  RTP Εικονικού Μπάσκετ είναι 95% με 93%

Έκδοση 3 Ημερομηνία: 21/09/2018

21

Ιπποδρομίες

 1. Race Winner

  Ιπποδρομίες ΗΒ και Ιρλανδίας

  Αναβληθείσες/Επαναπρογραμματιζόμενες Κούρσες

  Αν μια κούρσα αναβληθεί ή επαναπρογραμματιστεί είτε αργότερα την ίδια μέρα ή για άλλη μέρα και οι τελικές δηλώσεις συμμετοχών ισχύουν, τότε τα στοιχήματα ισχύουν. Εντούτοις, μονά στοιχήματα σε ιπποδρομίες θα γίνονται άκυρα και κάθε επιλογή σε παρολί στοιχήματα θα λαμβάνεται σαν Μη συμμετέχων, εάν:

 • Η κούρσα διακοπεί.
 • Η κούρσα δηλωθεί επίσημα άκυρη.
 • Η πίστα αλλάξει.
 • Η επιφάνεια διεξαγωγής της κούρσας αλλάξει.
 1. Στοίχημα για Νίκη

  Τα στοιχήματα διευθετούνται για νικητή της κούρσας

  ''Πλασέ''

  Θα διευθετείται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους Πλασέ:

  ''Πλασέ 2''

  Το στοίχημα σε αυτήν την αγορά θεωρείται κερδισμένο αν το άλογο τερματίσει ή στην πρώτη ή στην δεύτερη θέση.

  ''Πλασέ 3''

  Το στοίχημα σε αυτήν την αγορά θεωρείται κερδισμένο αν το άλογο τερματίσει ή στην πρώτη ή στην δεύτερη ή στην τρίτη θέση.

  Λιγότεροι από 5 συμμετέχοντες δεν προσφέρεται.

  Σε όλες τις κούρσες, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι ο αριθμός εκείνων που θα βρεθούν στις σειρές εκκίνησης.

 1. Στοίχημα Forecast

  Forecasts αγορές είναι αποδεκτές για όλες τις κούρσες 3 ή παραπάνω ενεργών συμμετεχόντων και διευθετούνται σαν ένα straight forecast (οι επιλογές να τερματίσουν 1η και 2η με ακριβή σειρά).

  Αν υπάρχουν λιγότεροι από 3 ενεργοί συμμετέχοντες, τότε όλα τα forecast για αυτή την κούρσα θα είναι άκυρα.

 1. Στοίχημα Tricast

  Tricast αγορές είναι αποδεκτές για όλες τις κούρσες 8 ή παραπάνω ενεργών συμμετεχόντων και διευθετούνται σαν ένα straight tricast (οι επιλογές να τερματίσουν
  1η, 2η και 3η με ακριβή σειρά).

  Αν υπάρχουν λιγότεροι από 3 ενεργοί συμμετέχοντες, τότε όλα τα forecast για αυτή την κούρσα θα είναι άκυρα.

22

Ειδικά Στοιχήματα

 1. Επόμενη ομάδα παίκτη/προπονητή

  Η διευθέτηση καθορίζεται αποκλειστικά βάσει της ημερομηνίας & ώρας που εκδίδεται η επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα στην οποία μεταγράφεται ο παίκτης/προπονητής.

  Δεν υπολογίζονται προσύμφωνα ή άλλες παρόμοιες συμφωνίες που υποδηλώνουν ότι η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

  Εάν ο παίκτης αποσυρθεί, αναλάβει θέση προπονητή ή οποιονδήποτε ρόλο εκτός του ενεργού ποδοσφαιριστή, όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται.

 1. Παίκτης να υπογράψει στη Χ ομάδα

  Η διευθέτηση καθορίζεται εάν εντός της αναφερόμενης στο στοίχημα ημερομηνίας εκδοθεί ή όχι επίσημη ανακοίνωση απόκτησης του παίκτη από τη Χ ομάδα.