Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

Novibet: Facebook Διαγωνισμός για 10.000€!

- Advertisement -

Νέος μεγάλος διαγωνισμός στο Facebook της Novibet! Πρόβλεψε τους νικητές σε Champions & Europa League και κέρδισε έως 10.000€! Διαβάστε τους όρους.

Όροι Διαγωνισμού Facebook Novibet.gr

Novibet.gr – Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία LOGFLEX LIMITED, με έδρα στη διεύθυνση 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London N21 3NA, στο Ηνωμένο Βασίλειο, λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα από το 2011 έχοντας υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 50 παρ.12 του ν. 4002/2011 και είναι αδειοδοτημένη μέσω της αδείας της εταιρείας Novigroup Limited από την Αρχή Παιγνίων του Ηνωμένου Βασιλείου (αριθμός αδείας 000-039440-R-319360-024) (εφεξής ο «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») με διακριτικό τίτλο «Διαγωνισμός ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ – ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ».

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στο Διαγωνισμό παίρνουν αυτόματα μέρος όλοι όσοι είναι μέλη του ιστότοπου novibet.gr που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας τους (KYC) (οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί στον ιστότοπο novibet.gr), ακολουθώντας τον τρόπο συμμετοχής από τις 10/07/2020 και ώρα Ελλάδος 12:00 έως την Τρίτη 04/08/2020 και ώρα Ελλάδος 23:59. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Προκειμένου ο εκάστοτε Συμμετέχων να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνει Like και follow τη σελίδα της Novibet στο Facebook, https://www.facebook.com/novibet.gr και στο σχετικό post να συμπληρώσει τη φόρμα με τις προβλέψεις του στη διπλή ερώτηση “Πρόβλεψε τους νικητές σε Champions & Europa League και κέρδισε έως 10.000€ μετρητά!”. Συγκεκριμένα, ο εκάστοτε συμμετέχοντας δηλώνει συμμετοχή απαντώντας με τα ονόματα των δύο ομάδων, αυτής που πιστεύει ότι θα κατακτήσει το UEFA Champions League 2020 και αυτής που πιστεύει ότι θα κατακτήσει το UEFA Europa League 2020. Ο καθένας έχει το δικαίωμα μίας συμμετοχής/σχολίου. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων συμπληρώσει τη φόρμα για παραπάνω από μία φορά, ως έγκυρη λαμβάνεται μόνο η πρώτη απάντηση χρονικά.

Ο διαγωνισμός διαρκεί από την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 ως και την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 και ώρα 23:59, για να δηλώσουν συμμετοχή οι χρήστες. Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.

Νικητές. Νικητής αναδεικνύεται ο χρήστης που θα έχει προβλέψει σωστά και τις δύο ομάδες, δηλαδή τη νικήτρια ομάδα του UEFA Champions League 2020 και τη νικήτρια ομάδα του UEFA Europa League 2020.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί την επόμενη ημέρα της διεξαγωγής του Τελικού αγώνα του UEFA Champions League 2020, Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00 με Facebook δημοσίευση στη σελίδα της Novibet και θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα στο Facebook λογαριασμό του με τον οποίο συμμετείχε στο Διαγωνισμό.

Το δώρο που θα κερδίσει είναι χρηματικό ποσό 10.000€.

Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός χρήστες προβλέψουν σωστά τις δύο νικήτριες ομάδες, τότε το χρηματικό έπαθλο θα μοιραστεί ισόποσα σε όλους τους νικητές.

Σε περίπτωση που κανένας χρήστης δεν καταφέρει να προβλέψει σωστά τις δύο νικήτριες ομάδες, τότε κανείς δεν κερδίζει το χρηματικό έπαθλο.

Το Δώρο κάθε του νικητή είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με άλλα δώρα. Ο «Διοργανωτής» ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε τυχόν προκληθεί στο νικητή από τη χρήση του.

Εάν ο νικητής, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί το έπαθλό του εντός τριών (3) 24ωρων από την ώρα ανακοίνωσης του ονόματός του, αυτομάτως θα χάνει το δικαίωμα του επάθλου.

Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης από και με τη συμμετοχή τους. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του «Διοργανωτή». Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να αποδέχεται να συμμετάσχει. Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στον τελικό διαγωνισμό του Διοργανωτή ή από τις ενέργειες προώθησης, δημοσίευσης και προβολής στο παρόν ή στο μέλλον, σε οποιοδήποτε μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό. Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας ή άλλα δικαιώματα διανοίας ή την περιουσία και την ιδιοκτησία οποιουδήποτε τρίτου.

Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι σύζυγοι και συγγενείς Α’ και Β’ βαθμού των ως άνω εργαζομένων. (γ) όσοι δεν έχουν κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

Ταυτοποίηση Νικητή. Για την παράδοση του δώρου, δύναται να απαιτηθεί η ταυτοποίηση του εκάστου αρχικού νικητή (ή των αναπληρωματικών του) μέσω ηλεκτρονικής αποστολής αντιγράφου της Αστυνομικής του ταυτότητας. Ο Διοργανωτής, επιφυλασσομένου παντός άλλου δικαιώματός του, δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση του δώρου σε νικητή του διαγωνισμού που κατά την εύλογη αυτού κρίση έχει παραβεί τους όρους του παρόντος.

Αποδοχή Όρων.

Προσωπικά Δεδομένα

Με τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και για τους σκοπούς που αναφέρονται στους παρόντες όρους (συμμετοχή στον διαγωνισμό, ανάδειξη νικητών, κοινοποίηση αποτελεσμάτων).

Ο Διοργανωτής, εφόσον έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση του νικητή, διατηρεί το δικαίωμα, για τους σκοπούς της προβολής του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, να χρησιμοποιήσει το όνομά του, το πρόσωπό του και το δηλωθέντα κατά την εγγραφή του τόπο διαμονής, μέσω προβολής, δημοσίευσης και αναπαραγωγής στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, συμπεριλαμβανομένου του ιστοτόπου του, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του διαδικτύου, όπως το Facebook, το Instagram, του καναλιού του στο YouTube, σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, σε φυλλάδια, εφημερίδες, περιοδικά, δελτία Τύπου κ.λπ., καθ’ όλη τη διάρκειά του ή και μεταγενέστερα και για διαφημιστικούς σκοπούς σε όλα τα Μέσα επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων και των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από το Διοργανωτή για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτός για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από το Διοργανωτή και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.4264/2019, όπως ισχύει, τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 4264/2019 και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας με το Διοργανωτή, “LOGFLEX LIMITED”, στο email [email protected].

Ο Διοργανωτής δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για ορισμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.novibet.gr/info/privacy-policy.

Ανάκληση – Ακύρωση Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια του Διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει το δώρο με άλλα ίσης αξίας ή να μεταβάλλει οποιοδήποτε όρο του παρόντος οποτεδήποτε, αφού δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από τον Διοργανωτή.

Ισχύς – Τροποποίηση Όρων. Η αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμμετοχής σε αυτόν και ισχύουν από 10/7/2020 έως και την παράδοση του δώρου στους νικητές και μέχρι τροποποίησης ή αντικατάστασης τους μέχρι την προσωρινή ή οριστική διακοπή του προγράμματος.

Οι Όροι του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν ως δημοσίευση (άρθρο) στην ιστοσελίδα https://www.novibet.gr/blog/ πριν την έναρξη του Διαγωνισμού και θα είναι εκεί διαθέσιμοι για τους ενδιαφερόμενους. Στο Instagram θα αναρτηθούν ως υπερσύνδεσμος (link) προς την αντίστοιχη δημοσίευση στο Novibet Blog.

Εφαρμοστέο Δίκαιο. Οι ανωτέρω όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

- Advertisement -

Δημοφιλή Άρθρα

- Advertisement -

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

- Advertisement -